Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Nordmaling

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet är det enda partiet i Nordmalings kommun som verkligen sätter folket och välfärden i fokus. Vi är det enda partiet som lagt budgetförslag där kommunens dåliga ekonomi går ihop samtidigt som välfärden förbättras.

Våra viktigaste lokala förslag

Öka grundbemanningen och höj lönerna inom välfärdsområdena

Kommunens kärnverksamheter är högsta prioritet. Vi har under denna mandatperiod och pandemin sett ett stort behov av att stärka bemanningen, förbättra villkoren och höja statusen för välfärdsyrkena. Detta möjliggörs genom bl.a. sänkta politikerarvoden och höjd kommunalskatt med 50 öre per 100 kronor.

Stärkt civilsamhälle skapar livskvalitet

Genom ett höjt och likvärdigt stöd till föreningslivet skapas mervärde, meningsfullhet, möten mellan människor och engagemang i hela kommunen. Vi vill satsa lite extra på kultur- och idrott för barn, unga, seniorer och personer med funktionsvariationer.

Återinför Öppna förskolan

Öppna förskolan stängdes som ett resultat av kommunens dåliga ekonomi. Behovet av denna för föräldrar är mycket stort, det är även en viktig plats för integration. Besparingen motsvarar inte behovet av Öppna förskolan. Vänsterpartiet var emot stängningen, och vi kommer arbeta för att Öppna förskolan återinförs i Nordmalings kommun.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, men i slutändan måste vi dock prioritera verkligheten i vår egen kommun.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett solidariskt politiskt styre i Nordmaling som sätter medborgarna och välfärden i fokus. Ett politiskt styre som tar ansvar för kommunens ekonomiska utmaningar, som vågar investera i civilsamhället i HELA kommunen istället för att spara. Vi är beredda att styra tillsammans med de partier som delar vår vision.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och partier som följer deras retorik.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Nordmaling

Planlägg nya bostadsområden i Nordmaling

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Möjliggör för äldre att flytta till billiga lägenheter. Möjliggör för ungdomar att flytta hemifrån, utan att flytta från kommunen.

Kommunen ska verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Genom skolbespisningen kan vi spara mycket på klimatet och synliggöra varierad kost för våra barn och unga.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunala folkomröstningar som genomförs i mycket viktiga och relevanta frågor kan vara positivt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att personalen och vårdtagare förstår varandra, att relationen dem emellan är trygg och stabil. Där har arbetsgivaren ett stort ansvar att stötta sin personal. Detta ska dock inte ske genom språktest innan anställning.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Friskolorna ska inte kunna välja och vraka bland elever för att optimera sin vinst, eller för att bidra till segregationen i samhället.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet vill förbjuda vinster i välfärden. Kooperativ och liknande icke vinstdrivande alternativ är välkomna.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Alla kommuner ska bidra lika mycket.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet vill inte se några vinstdrivande aktörer inom skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kultur skapar mervärde för människor, den bidrar till integration, möten och härliga stunder. Kultur är väldigt mycket, även spelkultur och digitala uttrycksformer genererar mervärde för samhället.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi behöver höja kommunskatten med ungefär 50 öre per 100 kronor för att lösa kommunens ekonomiska trångmål utan att behöver försämra välfärden. Det är Vänsterpartiet ensamt om att tycka i Nordmalings kommun.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Nordmalings val:

 • Erbjuda fritidsverksamhet både före och efter skoltid samt på skollov
 • Införa kostnadsfria trygghetslarm i hemtjänsten
 • Stärka kommunens service till företag