Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Norberg

Varför ska väljarna rösta på er?

För att Vänsterpartiet Norberg verkar för alla och inte bara några få. Få ett Norberg som präglas av medmänsklighet, solidaritet och rättvisa.

Våra viktigaste lokala förslag

Färdtjänst ska jämställas med allmän kollektivtrafik.

Färdtjänstresor ska jämställas med allmän kollektivtrafik. Färdtjänstresorna ska gälla inom hela länet och till Avesta/Krylbo. Vi vill utöka antal resor med färdtjänst, från 120/år enkelresor till 216/år

Se till att hudrastgård blir verklighet.

Se till att beslutet om att anlägga en hundrastgård utförs.

Fler fritidspedagoger i skolan.

Barn och unga i Norberg ska ha en trygg, lärorik och rolig tid i och utanför skolan. Vänsterpartiet i Norberg vill satsa på fler fritidspedagoger i skolan och utöka UNKANS öppettider till varje helg.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett mer Vänster politiskt styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Demokraterna i Norberg

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Norberg

Kommunen ska säga nej till utbyggnad av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi behöver ställa om till en mer hållbar energiproduktion.

Kommunen ska bygga ett kulturhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Dock tycker vi inte att vi ska bygga ett kulturhus utan att tingshuset i Norberg blir ett kulturhus.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är väldigt bra tanke. Men att göra det obligatoriskt anser vi inte behövs för att detta är en fråga för kostenheten.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Självklart ska vi taimot flyktingar. Men trycket på Norberg har varit högre än vad vi klarar av.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi har inga aktörer som drivs av privata företag i Norberg. Det anser vi också vara bra.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi vill att kulturskolan aktiviteter ska utökas med dans, bild och teater.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Norbergs val:

 • Anställa fler specialpedagoger
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Öka resurserna till den kommunala elevhälsan