Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Nässjö

Varför ska väljarna rösta på er?

-Vänsterpartiet i Nässjö vill skapa Trygga mötesplatser för gammal som ung. - Sammanhållen arbetstid för anställda i kommunen. - Social insatser på arbetstid för anställda i kommun och näringsliv som en del i det förebyggande arbetet i vår kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Sociala insatser på arbetstid

Allt fler vittnar om att tiden till att engagera sig i föreningar och organisationer på fritiden inte finns. Vi kan inte anställa hur många som helst. Därför föreslår vi sociala insatser på arbetstid. Där anställda ges möjlighet att engagera sig i ett par timmar exempelvis after school eller föreningslivet.

Förebyggande trygghetsarbete

Stärka samverkan mellan socialtjänst, skola, kultur och fritid samt region för att arbeta förebyggande med våra barn och unga.

Mötesplatser för gammal som ung

Det är i mötet mellan människor vi skapar gemenskap och sammanhang för individen. En meningsfull fritid för ung som gammal är en av de viktigaste faktorerna för att människor ska må bra. Med flera trygga mötesplatser för barn, unga och vuxna kan vi arbeta förebyggande med barn och unga, vi kan motverka ensamhet, psykisk ohälsa och utanförskap.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre med en majoritet som kunna mötas och förhandla fram om en politisk riktning för kommande år. Vänsterpartiet har tidigare tagit ansvar för vår kommun och står redo att göra det igen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Nässjö

Kommunen ska fortsätta med medborgarbudgetar där invånarna har inflytande

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Jättebra och uppskattat med medborgarbudgetar. Nästa steg kan vara att stadsdelar får det.

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kameror kan vara ett komplement vid ett proaktivt förebyggande arbete.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi behöver våra kommunala bolag, de gör ett fantastiskt arbete för våra kommuninvånare.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Människor gör ett bättre jobb på mindre tid, mår bättre får ihop vardagspusslet bättre.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Folkomröstningar ska användas vid behov.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tänker att med mentorer på arbetet kan man lära sig, och gör det säkert bättre när man är på plats istället för att sitta i skolbänken som inte passar alla.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Boendemarknaden är dyr och svår att komma in på för vissa. Privata hyresvärdar får då möjlighet att ta ockerhyror för lägenheter i mycket dåligt skick. Här kan kommunen ta ett större ansvar.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet har varit garant för att LOV inte ska bli verklighet i Nässjö. Många kommuner köper nu tillbaka sina äldreboende som såldes ut, en situation Nässjö inte är i tack vare Vänsterpartiet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det behöver självklart vara balans men att säga att vi inte ska välkomna nya möjliga medborgare till vår kommun håller vi inte med om.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig INGA MARKNADSSKOLA EXPERIMENT i vår kommmun!

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kulturen är ett viktigt inslag för att kommuninvånare ska ha en god psykisk hälsa och få möjlighet att båda uppleva och utöva kultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Nässjös val:

 • Avskaffa delade turer inom den kommunala omsorgen
 • Införa kortare yrkesutbildningar på gymnasiet med fokus på bristyrken