Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Nacka

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi kommer att jobba på att utjämna de stora skillnaderna i livsvillkor som finns i Nacka genom en politik där kommunen tar ansvar för att välfärden är bra för alla, rika som fattiga. Vi kommer att se till att kommunen tar ansvar för att bostadsbyggandet lämnar utrymme för både idrott och grönområden i folks närhet och att kommunen är aktiv i att förhindra klimatproblemen.

Våra viktigaste lokala förslag

Kommunal skola i Fisksätra

Vi har sett hur marknadsskolan har trasat sönder ett område som Fisksätra. Eleverna i närområdet har inte kunnat lita på att någon av Fisksätras skolor fungerar långsiktigt. Eleverna får resa långt redan som unga, de går inte tillsammans med kompisarna som är grannar. För att ett närområde ska fungera behöver skolan finnas där som ett nav i närsamhället.

Minst 50% av bostadsbyggandet ska vara hyresrätter till rimliga hyror

Idag har till och med medelinkomsttagare svårt att ha råd med bostäder i Nacka. Vårt mål på medellång sikt är att en tredjedel av bostadsbeståndet är hyresrätter i Nacka. Vi vill öka den nuvarande målsättningen att en tredjedel av nyproduktionen ska vara hyresrätter samt ha målsättningen att det ska vara rimliga hyror. Vi vill återupprätta Nackahem, vår allmännytta vars bestånd såldes ut 1996.

Hela Ryssbergen ska vara naturreservat

Ryssbergen är ett unikt område i den bemärkelsen att det är en gammelskog som ligger direkt på randen till storstaden. Området har stora naturvärden med månghundraåriga träd och är viktigt för artskyddet och som spridningskorridor. Därför vill vi riva upp det beslut som nu är överklagat om att bara göra delar av Ryssbergen till ett naturreservat, det finns andra platser för bostäder i Nacka.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Röd-grön majoritet vore det bästa, men även styren med mittenpartier som vill lösa våra sociala orättvisor är välkomna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, SD

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Nacka

Kommunen ska verka för att hela Ryssbergen görs till ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Området har stora naturvärden med månghundraåriga träd och är viktigt för artskyddet och som spridningskorridor. Området är redan väldigt litet så det finns inte längre utrymme att nagga det i kanten ens lite.

Kommunen ska bygga och hyra ut allmännyttiga lägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Idag har inte ens medelinkomsttagare råd att etablera sig i Nacka. De låg- och medelinkomsttagare som finns här bör kunna byta till sig boende efter behov och det är orättvist att låg- och medelinkomsttagare inte kan få möjlighet att bosätta sig i fina Nacka.

Myrsjö simhall ska drivas i privat regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det har sällan lyckats för privata företag att driva simhallar. Vi vill att simhallar ska vara tillgängliga för så många som möjligt och därför bör det inte finnas vinstintressen.

Kommunen ska verka mot att det byggs en stenkross i Skrubba

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är svårt att hitta en bra placering för stenkrossar eftersom de stör otroligt mycket, men det behövs ju så att man inte transporterar stenkross långt. Men det är inte en ok lösning att en kommun lägger en stenkross så den inte stör sina egna medborgare utan hänsyn till boende i grannkommunen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig För de äldres skull. Arbetsmiljön inom äldreomsorgen är tung och det är många som inte håller ett helt arbetsliv på heltid inom verksamheten. Det är ett av skälen till att det är svårt att rekrytera personal till verksamheten och i en sådan verksamhet är kompetent och pigg personal bland det viktigaste för kvaliteten.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att personal och omsorgstagare kan kommunicera med varandra, det ingår i arbetet. Men vi tror att ett test utan att man förbättrar möjligheterna att lära sig svenska inte är bra. Vi vill att man ska kunna läsa vidare på SFI även när man fått ett jobb, vilket inte är praktiskt möjligt idag.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det ska vara självklart att en skola inte ska kunna välja elever. Tyvärr kan det i för hög utsträckning ske på informella sätt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig I Nacka har vi framförallt problemet att äldreomsorgen är underfinansierad så att vi inte har någon kommunal hemtjänst. Vi tycker att man inte ska kunna ta ut vinster från skattefinansierad verksamhet. Det finns också en tröghet i att styra kvaliteten när inte kommunen har verksamheten själv men ändå ansvar för att den finns.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är oerhört viktigt att vi kan ställa om till förnyelsebar engergi, vi måste skynda på att fasa ut fossildrivna fordon för att rädda klimatet. Där kommunen kan agera ska den göra det för att underlätta så att människor kan göra det som är bäst för klimatet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Varken de som flyr eller vi kan hjälpa att vi har konflikter och klimatkriser som tvingar människor på flykt. Även om vi också arbetar med att lösa dessa så är det människor som kommer i kläm, de är inte hjälpta av att vi säger att vi ska hjälpa dem på plats. Det är en gemensam uppgift att hjälpa varandra i tider av nöd och Nacka är en rik kommun som har förutsättningar att hjälpa.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Skolorna ska drivas för alla elevers bästa och vara likvärdig. Det kostar olika för olika elever att nå målen och det är inte en faktor som borde nyttjas i affärssyften.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kultur är inte bara något som vi ska kunna konsumera, det är viktigt att kunna uttrycka sig själv kulturellt för att kunna utvecklas som människa. Därför vill vi att kulturskolan ska vara avgiftsfri och att möjligheten att delta i kulturverksamheter blir mer tillgänglig för alla.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Hög kommunalskatt är inte ett självändamål men Nacka kommun har under alldeles för lång tid dragit ner på nödvändig finansiering av välfärden. Vi vill ha generellt lägre avgifter och fler verksamheter som är avgiftsbefriade, det leder till en mycket mer jämlik kommun. Däremot finns problemet med att kommunalskatten är platt och vi vill ha mer progressivitet i skattesystemet.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Nackas val:

 • Anställa fältassistenter som jobbar i skolor, på gator och torg
 • Genomföra satsningar för att minska arbetslöshet i otrygga områden
 • Öppna en kommunal grundskola i Fisksätra

Så svarar V: Extra viktig Vi vill skapa trygghet genom en bra skola och en självständig försörjning genom fasta jobb. Risken minskar då att vara sårbar och rekryteras till destruktiva och kriminella gäng. En bra fältverksamhet där det finns personal som både känner människorna i området och har verktyg när man fångar upp människor som är i riskzonen är också bra om det börjar gå snett för någon.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Nackas val:

 • Bygga fler idrottsplatser
 • Minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Montera solceller på kommunens fastigheter där det är lämpligt