Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Mörbylånga

Varför ska väljarna rösta på er?

En röst på Vänsterpartiet i Mörbylånga kommun är en röst på ett samhälle där vi hjälps åt. Där vi tillsammans hjälps för att alla barn och unga ska ha goda möjligheter att förverkliga sina drömmar, där vi värnar om klimatet. Där man kan bli äldre med ro och där våra anställda i kommunen trivs och mår bra med goda arbetsvillkor.

Våra viktigaste lokala förslag

Hela Öland ska leva

Det är inte ditt postnummer som ska avgöra vilken välfärd du har tillgång till. Vi vill bygga ut välfärden för att alla ska ha lika tillgång till den, oavsett var du bor, din bakgrund eller ekonomisk ställning.

Arbetsmiljö och villkor inom vård och omsorg

I ett samhälle där fler och fler kommer behöva vård och omsorg är det oerhört viktigt att de som arbetar inom dessa områden har bra villkor och arbetsmiljö. Vi vill införa 6-timmars arbetsdag och samtidigt öka de anställdas delaktighet och medbestämmande.

Jämlik skola för alla

För Vänsterpartiet är skolan, fritids och förskolans jämlikhet oerhört viktig. Var i kommunen du bor ska inte avgöra vilken utbildning dina barn kan få. Därför vill vi utveckla elevhälsan och öka samarbete mellan skolorna. Utbilda våra pedagoger till att bli bra ledare för att på det sättet kunna hantera de utmaningar som ställs i att leda en barngrupp som utvecklas tillsammans.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej inte direkt, däremot behövs alltid lokala anpassningar i de frågor som blir kommunala.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Samarbetet med Socialdemokraterna och Centern har fungerat bra och vi vill fördjupa detta samarbete under nästa mandatperiod.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer aldrig styra tillsammans med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Mörbylånga

Kommunen ska säga nej till nyetablering av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi behöver bygga ut vindkraften och andra förnybara energikällor. Men vi måste också utveckla energilagring för att hantera de dagar då det inte blåser. Samtidigt är det viktigt att vi kommuninvånare också får ta del av den nytta det skapar.

Centrum i Mörbylånga ska bli bilfritt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Även om en del av våra centrum med fördel kan begränsas för bilar under vissa tider på dygnet/året så är bilen viktig för vår kommun som till stor del består av landsbygd.

"Mörbylångamodellen" ska införas i fler kommunala verksamheter utöver hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Mörbylångamodellen är ett mycket bra initiativ som skapar stort värde för de vi finns till för, förbättrar kvaliteten för våra brukar samtidigt som det stärker våra anställda som får mer att säga till om. Självklar ska vi fortsätta införa denna modell, med kolla anpassningar, i andra delar av de kommunala verksamheterna.

Kommunen ska börja planera för en ny Ölandsbro

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: En Ölandsbron kostar ofantligt mycket pengar och det är bättre ur både samhällsekonomiskt perspektiv samt för klimatet att bygga ut kollektivtrafiken och göra den billigare.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig För att kunna rekrytera fler mer personal, behålla dem vi idag redan har behöver vi förbättra arbetsmiljön för våra anställda, inte minst med tanke på de demografiska förändringarna som framför oss. Våra medarbetare ska inte springa fortare och slita ut sig än mer i redan tunga arbeten. Det är dags att ge tillbaka, dags för rättvisa arbetsvillkor.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker det är oerhört viktigt med en god demokrati och vid stora frågor där det är viktigt med en bred förankring är folkomröstningar en bra sätt att uppnå detta.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: För att höja kvaliteten för de vi finns till för är det viktigt att våra äldre känner sig förstådda och förstår vad våra medarbetare säger till dem. Sedan tror vi inte att just ett test med poängsystem är det bästa sättet för att nå dit utan vi behöver lägga mer vikt vid kompetensutbildning.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi behöver kunna tillgodose alla de boendebehov som finns i kommunen och kan inte räkna med att alla ska kunna köpa sin egen bostad. Så ser verkligheten inte ut.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi politiker och resten av vårt samhälle, behöver ta tillbaka makten över den kommunala verksamheten och inte låta marknaden och ekonomiska intressen styra över våra kommuninvånares behov av vård och omsorg.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: För att klara klimatomställningen är det viktigt att utbyggnaden av laddstolpar inte utgör ett hinder.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi behöver vara solidariska gentemot våra medmänniskor och vi i Vänsterpartiet tror på ett inkluderande samhälle istället för ett exkluderande.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Marknadskolor som drivs med ett vinstintresse dränerar den kommunala skolans ekonomi. Den ökar också ojämlikheten inte bara i skolan utan också i samhället och blir på sikt förödande för det kompensatoriska arbetet som krävs för möta alla våra barn och ungas drömmar.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vad våra livet utan kultur? Det är en viktig del av vårt samhälle båda för den enskilda som för oss som kollektiv.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: För att klara de demografiska utmaningarna vi har framför oss samtidigt som vi växer som kommun behöver vi bygga ut vår välfärd. Det kan vi inte göra utan att att på sikt se över kommunens skattesats. Vi behöver alla hjälpas åt och bidra till ett gott samhälle där vi inte lämnar någon bakom oss.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Mörbylångas val:

 • Anställa mer personal i kommunens äldreomsorg
 • Begränsa grupperna i kommunens förskolor till 15 barn
 • Erbjuda samma kommunala service oavsett var man än bor