Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Mora

Varför ska väljarna rösta på er?

För att Vänsterpartiet har den bästa klimatpolitiken för Mora. Man bör välja Vänsterpartiet om man tycker att det är fel med vinstdrivande företag i äldreomsorgen och skola samt att Mora Strand inte ska sälja sina lägenheter. Vill man ha en Högstadieskola på annat ställe än Strandenområdet är V alternativet!

Våra viktigaste lokala förslag

Det klimatsmarta Mora

Varje liten droppe behövs för att skapa ett hav! Mora måste dra sitt strå till stacken för att rädda vårt klimat. Exempelvis vill V i Mora att investera vinsten från försäljningen av vindkraftverket i en solcellspark. Mora ska ligga i framkant för att vara en klimatsmart kommun i så många avseendet det är möjligt.

Mora är inte till Salu!

V i Mora vill inte sälja en enda lägenhet som Mora Strand äger, V i Mora vill återkommunalisera de privata äldreboendena. Inga vinstdrivande företag i den välfärd som Mora kommun bedriver.

Lokalisation av den Nya högstadieskolan.

Vänsterpartiet ser att Stranden området inte är ett optimalt läge för en skola inför det framtida Mora. V har redan från början i denna fråga pekat ut Tingsnäs som ett lämpligt område även om det innebär rejäla förhandlingar av flytt för vissa företag och fastighetsägare. ( som borde inletts för länge sedan)

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej! Vänsterpartiet Mora "översätter" Vänsterpartiets riksfrågor till lokala frågor.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Varje parti strävar efter egen majoritet så klart. Verkligheten är dock annorlunda. Vänsterpartiet ser helst att en rödgrön Majoritet väljs i Mora kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Mora

Vinsten från vindkraftsförsäljningen på Hedbodberget ska gå till en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det behöver produceras energi på alla de tillgängliga sätt. Solceller är ett sätt för Mora kommun att bidra till detta. Vänsterpartiet vill även nyttja alla tak på kommunägda fastigheter för att skörda solenergi

Kommunala byskolor ska finnas kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att Moras byar lever. Skolan inger hopp och framtid för Moras byar.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi har religionsfrihet i Sverige. Så länge det inte skadar någon fysiskt så har man rätt att välja sin religion. Det är viktigt att flickor / kvinnor får välja sin klädsel själva precis som pojkar och män.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Bidrar till att vara klimatsmart. Dock kan det finnas allergier som inte klarar av detta som exempelvis sockerallergi som måste äta kött då många grönsaker innehåller socker naturligt. Det är dock väldigt ovanligt men då får man lösa det!

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: De kommunala bolag som finns har ofta tillkommit för att marknaden inte klarar av att driva den verksamheten som behovet är.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Fler och fler företag använder sig numer av 6 timmars dagar / 30 timmars veckor. Det resulterar ofta i färre sjukskrivningar och hälsosammare personal i de tyngre yrken. Tester utförda globalt visar även på effektivitetsökningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Genom att arbeta inom hemtjänst och äldreomsorg så lär man sig språket snabbare genom att samtala med de äldre. I Mora så kan de äldre dessutom gå tillbaks till sina barndoms bymål och då funkar svenskan sådär. Att arbeta tillsammans med andra ger snabbast språkkunskap!

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det här är en otroligt viktig fråga även för oss som bor i villor. Våra barn måste kunna få tag i något boende på hemorten. Likaväl så behövs billigt boende för de med låg pension.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: NEJ! Inga vinstdrivande företag inom äldrebooenden och hemtjänst eller skola ska finnas i Mora. Vänsterpartiet har dock inget emot icke vinstdrivande kooperativ till exempel. Ett aktiebolag har till syfte att berika sina ägare. De pengarna ska stanna i verksamheten anser Vänsterpartiet Mora.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Om företag / marknaden anser att det inte är lönsamt att sätta ut publika laddstolpar i Mora så måste Mora kommun ta på sig ledartröjan i denna fråga.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Mora kommun behöver alla som vill flytta till Mora. Mora befinner sig i början av en stor generationsväxling och genom yrkesutbildning av olika grupper människor till olika sorters yrken kan vi tillfredställa företagens och Mora kommuns behov.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det ska inte finnas alls om dom är vinstdrivande. Icke vinstdrivande föräldra /personalkooperativ har Vänsterpartiet inget emot. Dock måste tilläggas att kommuner kan själv inte bestämma om en vinstdrivande skola etableras. Mora kommun kan enbart tala om vad man tycker i frågan. Det är Skolverket som ger tillstånd att starta en friskola.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det behövs mer offentlig konst i vår vardag. Ett konstfritt samhälle gynnar ingen. Det behövs i tätort, industriområden, villaområden och byar. Kultur är många människors glädje i livet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Mora kommun ska ha den skatt som behövs. Varken mer eller mindre. Därför är det svårt att svara på den här frågan. Att minska skatten nu leder till nedskärningar på något i Mora kommuns verksamhet. Vänsterpartiets grundsyn i begynnelsen var att det ska vara så låg kommunskatt som möjligt Förflyttningen av pengar från stat till kommun, som till exempel skolan, har drivit upp de kommunala skatterna

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Moras val:

 • Öka grundbemanningen i äldreomsorgen

Så svarar V: En av många viktiga frågor. Det är viktigt att ta hand om våra äldre som byggt upp vårt samhälle på ett värdigt sätt!