Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Mönsterås

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet arbetar för en välfärd åt alla. Vi är det enda partiet som arbetar för högre pensioner, avveckla marknadsskolan och all vinstuttag i välfärden. Partiet har den vassaste och mest rättvisa klimatpolitiken.

Våra viktigaste lokala förslag

Investera i klimatet

Vi måste öka takten på omställningen av samhället för att nå klimatmålen. Här behövs åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och energiomställning men även åtgärder för att skydda samhället mot kommande klimatförändringar. Då flera samhällen i kommunen ligger i anslutning till Östersjön är det speciellt viktigt att vidta åtgärder för att minska skadorna från en höjning av havsnivån.

Alla ska klara skolan

Utveckla skolan så att alla elever går ut högstadiet och gymnasiet med fullständiga betyg. Det måste finnas tillräckligt med lärarresurser som kan arbeta med eleverna i hanterbara klasser. Vår kommun ska vara fortsatt fri från privata skolaktörer. Kulturskolan ska vara gratis. Goda förutsättning , och proaktiva insatser, ger en skola och fritid utan hat, hot och våld.

Ökat inflytande för personal och brukare inom omsorgen

Utveckla äldreomsorgen så att det blir attraktivt att jobba där. Det behövs mer personal och bra arbetstider och löner. Undersköterskor ska fokusera på arbetsuppgifter som kräver undersköterskekompetens. För de äldre som behöver hjälp med städning, tvätt och mat ska det finnas annan anställd personal. Utveckla äldreomsorgen till det behov som kommer att finnas, t ex service- och gruppboende, mm.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har rätt att förvänta oss något bättre. Därför sr vi fram emot ett maktskifte i kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Mönsterås

Parkeringstiderna på torget ska förlängas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: 2 timmar är för kort tid. Ökad tid ger bättre service till besökande och boende.

Kommunen ska säga ja till vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vindkraft är det klart billigaste energislaget. Dock måste lokaliseringen ske med hänsyn till boende och naturmiljö.

Det ska vara stopp för nya tomter på Oknö

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig På grund av klimatförändringarna kommer stigande havsnivåer medföra att det är oansvarigt. Man behöver även hantera de befintliga tomter som kommer att översvämmas.

Övervakningskameror ska sättas upp i kommunen för ökad trygghet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Tveksamt i en landsortskommun. Vi ska inte leva i ett övervakningssamhälle.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Människan mår bra av varierande kost. Det är bra att barnen lär sig i tidig ålder att vegetarisk kost blir ett naturligt val.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Arbetstiden behöver kortas ner för att personalen ska orka med det tunga jobben. Detta innebär också att fler arbetstillfällen skapas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Stor del av omsorgen bärs upp av personal som är utrikes födda. I stället behöver de få språkutbildning i jobbet, t ex med språkombud.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Både unga och äldre behöver tillgång till billiga bostäder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Omsorgen är skattefinansierad och skattemedel ska inte gå till vinster till riskkapitalbolag. Alla medel till omsorgen behövs till personal och ökade löner. Omsorgstagarna ska inte vara en handelsvara.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Laddstolpar behövs. Men behöver både statlig och kommunal finansiering för att underlätta omställningen. Fossila drivmedel måste fasas ut.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi behöver ställa upp för de som flyr från krig och förtryck.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi ska fort satt ha kommunala skolor i alla tätorter. Privat skola i Mönsterås kommun kommer att få stora konsekvenser såsom att en eller flera skolor behöver läggas ner.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Bland annat ska kulturskolan vara gratis för alla.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Skola och omsorg går på knäna. Socialförvaltningen har tuffa besparingskrav. Trots höjningen 2020 räcker inte budgeten till bra skola och en bra arbetsmiljö inom omsorgen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Mönsteråss val:

 • Begränsa småbarnsgrupperna i förskolan till max tolv barn
 • Ge personer över 85 år garanterad plats på äldreboende
 • Öka resurserna till elever med särskilda behov