Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Malmö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill ha ett mer solidariskt och jämlikt Malmö. En stad där klyftorna minskar och välfärden är väl utbyggd. En stad som går före i klimatomställningen.

Våra viktigaste lokala förslag

Klimatanpassat Malmö

Vi behöver ta alla lokala möjligheter att minska stadens klimatpåverkan, biltrafiken måste minskas till förmån genom att prioritera gång-, cykel och kollektivtrafik. Vi behöver utrusta alla våra byggnader där det är möjligt med solpaneler och satsa på fler lokala vindkraftverk.

En bra förskola och skola

Vi behöver satsa på en förskola och skola där alla barn får bra möjligheter att utvecklas och lära. Vi måste ha en skolverksamhet som inte bygger på ett marknadstänk där föräldrar blir konsumenter som ska välja. Förskolorna och skolorna är vårt gemensamma intresse och alla pengar ska gå till den verksamheten så alla skolor får mer pengar till att anställa lärare och annan personal.

Bygg billiga bostäder

Bostaden är en social rättighet, vi måste bygga så att alla har en bostad. Det behövs dessutom byggas så alla har råd att betala hyran.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett vänsterstyre med de partier som står oss närmast.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Malmö

Malmö ska verka för en lång paus i flyktingmottagningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ska vara en solidarisk stad, vi är rika i Sverige och kan skydda människor på flykt.

Cyklar ska prioriteras framför bilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi måste ställa om för klimatets skull. Vi behöver också göra mer yta tillgänglig för människor, cyklar tar mindre plats än bilar.

Kommunens skolor ska satsa särskilt på ämnena svenska och matematik

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Alla ämnen är viktiga i skolan, det är inte bra att välja ut ett par som mer viktiga. Lärandet sker bäst i sitt sammanhang. Svenska och matematik är en del alla ämnen.

Alla som har bidrag ska avkrävas aktiviteter på heltid

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi ska arbeta för att alla får riktiga jobb med en lön som det går att leva på.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi behöver åkermarken för odling av mat, lokalproducerat är mer klimatsmart.

Elever som väljer skola längre bort från hemmet ska få gratis busskort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det beror på varför en annan skola väljs. Vi vill att skolorna i närområdet ska vara första alternativet. Att resa till skolan kan behövas av särskilda skäl.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Alla borde ha 6-timmars arbetsdag. Det är en viktig politisk fråga, vi behöver tid till annat än arbete.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är bra om det finns lämpliga frågor att rösta om. De måste vara tydliga för väljarna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Språkkunskaper är viktiga, men språktest är inte rätt väg. Det kan lika väl vara behov av att tala andra modersmål än svenska för att ge en bra vård och omsorg.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi behöver en bostadspolitik för att bygga billigare, både nationellt och kommunalt. Alla ska ha råd att bo.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Privata bolag gör vinst, då går inte alla skattemedel till vad de är avsedda för. Stoppa vinstuttagen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Skolan har blivit en marknad, det ger sämre undervisning och mer segregerade skolor. Den negativa utvecklingen måste brytas. Sverige är det enda landet i världen där vem som helst får starta skola och ta ut vinst av skattemedel.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kulturen är en viktig del av välfärden, en bra kulturpolitik ger fler tillgång till kulturella upplevelser. Det stärker människan och demokratin.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi vill helst att staten tar in mer av skatten, för att det ka ske rättvist på höga inkomster och kapital. Men som alternativ när inte staten gör det är högra kommunal skatt bättre en en dålig välfärd.

Vilka insatser ska Malmö stad prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Malmös val:

 • Öka personaltätheten i förskolor och skolor

Så svarar V: Extra viktig Långsiktig satsning på utbildning där alla ges en chans och inte barnen slås ut är en av de största trygghetssatsningarna.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Malmös val:

 • Anställa fler lärare i kommunens skolor

Så svarar V: Extra viktig Detta är en grundläggande förutsättning för en bra skola, bra utbildade lärare i kommunala skolor utan vinstintresse.