Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Lycksele

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står för solidaritet och rättvisa

Våra viktigaste lokala förslag

6 timmars arbetsdag

Försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i någon av kommunens verksamheter

Kommunal service utanför tätorten

Oavsett var du bor i kommunen ska man ha tillgång till service, vi vill utreda ett samarbete med näringslivet om en ambulerande serviceplats med tex bankservice, bibliotek, apotek och post.

Äldreenhet över verksamhetsgränser/ Äldrecenter

När vi blir äldre behövs ofta insatser från olika verksamheter för att få en så väl fungerande tillvaro som möjligt. Vi vill inrätta en lokal knutpunkt där samverkan ska ske för att underlätta för den enskilde och öka kvaliteten och jämlikheten

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vindkraft och gruvor är väl det första vi tänker på sen måste vi tänka igenom den gröna omställningen. Idag har inte alla råd att köpa en elbil och att bara höja bränslepriser utan att tänka på hur det drabbar de som bor i glesbygd och behöver bil för att ta sig till jobb, att handla, osv

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se en stark vänstermajoritet med vänsterpartiet och socialdemokrater i ledning,

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och de partier som vill samarbeta med dem

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Lycksele

Återinför friskvårdstimme för kommunalanställda

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det kan vara mycket viktigt att kunna gå ifrån den timmen för att kunna tänka på något annat samtidigt som man vårdar sin hälsa. Alla gillar inte att svettas i grupp på gym. Man kanske inte kan hitta den tiden pga sitt privata liv

Byskolorna i kommunen ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: En skola med för få barn är ingen bra skola

Verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det behövs ingen motivering

Minska barngrupperna i kommunens förskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Samtidigt höja löner och status för förskolelärarna

Den kommunala servicen utanför tätorten ska stärkas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Självklart ska man kunna bo i glesbygd

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Hur avgör man den konkurrensen?

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Självklart är det dags att införa 6-timmars arbetsdag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Hur ska man göra den språktesten ? De finns dialekter i Sverige som är svårbegripliga, hur gör vi med dem

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi har ett samhälle där klyftorna växer och alla behöver ett boende

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Inga vinster i välfärden

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Varför det? Det här ska väl marknaden fixa

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Alla kommuner ska ta emot flyktingar men det ska inte säljas ut till lägsta bud och självklart ska man inte kunna köpa sig fri

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Inga vinster i välfärden

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Man kan aldrig lägga för mycket pengar på kultur

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: I den bästa av världar kunde vi sänka skatten med höjda stadsbidrag men då måste alla vara med och betala skatt efter förmåga och bort med vinster i välfärden

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Lyckseles val:

 • Göra försök i kommunen med 6-timmars arbetsdag med heltidslön
 • Skapa fler undervisningsgrupper för elever med särskilda behov
 • Säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen