Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Ludvika

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi prioriterar välfärden på ett mycket tydligare än övriga partier. Vår budget för 2023 innebär mer än 40 miljoner mer till skola, äldreomsorg och övrig kommunal välfärdsservice. Resurserna till inte minst skola och äldreomsorg behöver ökas rejält i Ludvika. Vi prioriterar välfärd framför oansvarigt stora överskottsmål, miljonregn över det kommunala fastighetsbolaget och ogenomtänkta investeringar

Våra viktigaste lokala förslag

Minst 40 miljoner mer till välfärden i Ludvika kommun

Genom att sänka det oansvarigt höga överskottsmålet på 40 miljoner, genom att ta tillbaka de många miljoner (20 msek under 2020-2021) från kommunens fastighetsbolag och genom att sänka kommunens hyror med minst 8 miljoner om året vill vi satsa minst 40 miljoner extra på Ludvikas välfärd. Nedskärningarna inom inte minst skola och äldreomsorg måste stoppas.

Flytta kommunala jobb till Grängesberg

Vi vill utlokalisera kommunala jobb till det f.d. gruvkontoret i Grängesberg. Dels skulle det vara en bra åtgärd för att stärka Grängesberg som samhälle, men det skulle också spara pengar åt kommunen om man använde sina egna lokaler som man redan äger, istället för att hyra lokaler i centrala Ludvika av privata fastighetsägare.

Återställ Säfsgården

Vi vill riva upp nedskärningsbeslutet inom äldreomsorgen i Fredriksberg som resulterat i att man tagit bort demensplatserna och omvandlat Säfsgården till boende med hemtjänst. Vi vill ha en god omsorg i hela kommunen och kräver därför att demensavdelningen återöppnas och att boendet återställs till ett särskilt boende med heldygnsomsorg.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi hoppas att vi får se en betydligt mer välfärdsinriktad kommunledning efter höstens val. Vårt mål är att bli vågmästare och på så sätt tving fram kraftigt ökade satsningar på välfärden i Ludvika.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och deras lokala kopia Dalademokraterna samt Kommunisterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Ludvika

Nedlagda byskolor ska öppnas igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ser inget behov av att återöppna den byskola som stängdes för ett antal år sedan (Saxdalen), eftersom man istället rustat och byggt ut skolan i Blötberget.

Ett särskilt boende för äldre ska öppnas i Fredriksberg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Ett av våra viktigaste politiska krav inför nästa mandatperiod. Vi var det parti som konsekvent motsatte oss nedskärningarna i Fredriksberg och hade ett förslag hur man skulle kunna undvika att behöva spara de pengar som motiverade stängningen. Vi har drivit frågan i vård- och omsorg, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta är ett absolut krav från vår sida om vi ska ingå i en majoritet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Klimatet kräver att köttkonsumtionen minskar. Vi ser gärna att man fokuserar mer på god vegetarisk kost i skolorna.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen har inga bolag som konkurrerar med privata företag, så frågan är tämligen irrelevant.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vårt mål är att normalarbetstiden i Sverige sänks till 30 timmar, och det är fullt rimligt att den kommunala välfärden och äldreomsorgen prioriteras i denna omställning. Lokalt ser vi det dock som en viktigare och mer akut åtgärd att resurserna och bemanningen måste öka. En arbetstidsförkortning i hela omsorgen kräver statlig medfinansiering.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunala folkomröstningar har oftast ett väldigt lågt valdeltagande och ger därför sällan en särskilt representativ bild. Vi tycker att kommunfullmäktige i normalfallet kan fatta beslut i kommunala frågor. Om en folkomröstning ska hålls i någon stor och viktig fråga ska detta ske i samband med ett allmänt val för att säkra ett högt valdeltagande.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Den som jobbar i äldreomsorgen ska självklart kunna kommunicera med den de hjälper och med sina arbetskamrater. Det viktiga då är inte ett språktest, utan utbildning och framförallt att kommunen slutar utnyttja otrygga anställningar. Genom att all personal ges fasta jobb kan också kompetens, både vad gäller språk och yrkesskicklighet öka rejält inom kommunens omsorgsverksamhet.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Så länge det finns privatskolor, eller friskolor som de av någon anledning kallas, så ska de självklart lyda under exakt samma regler som den kommunala skolan. Vi vill att marknadsskolan avskaffas och att staten blir huvudman för skolverksamheten.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Självklart måste kommunen bidra till att bygga fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i. I dag ser vi inget akut behov av att bygga fler hyreslägenheter i Ludvika men det är viktigt att sköta Ludvikahem på ett sådan sätt att de kan hålla nere hyror och satsa på underhåll i de äldre husen. Då kan man inte sälja ut bostäder och därmed undergräva bolagets ekonomi.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vinstintresset ska bort från välfärden. Vi behöver inte fler giriga riskkapitalister som snor pengar från välfärden genom att ha högre andel otryggt anställd personal och lägre bemanning. Varje öre vi betalar i skatt för att finansiera vår gemensamma välfärd ska stanna i välfärden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen ska jobba aktivt för att öka tillgången på laddinfrastruktur i hela kommunen. I första hand ska man se till att bygga ut fler laddpunkter på de kommunala arbetsplatserna, så att personal kan ladda sina elbilar på jobbet. Ludvikahem ska bygga ut infrastruktur inom allmännyttans bostadsomrden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Inte en enda skola (men det är inte ett kommunalt beslut)

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: I likhet med skola och omsorg har kulturen fått kraftigt sänkta anslag. Vi vill öka anslaget till kulturen som också är en viktig del av välfärden. Därför föreslår vi mer än 40 miljoner mer än majoriteten till välfärden nästa år - inklusive kulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi vill öka anslagen till välfärden, men det finns massor att göra utan att röra kommunalskatten. Det finns ett oansvarigt högt överskottsmål på 40 miljoner att sänka, vinsmiljoner att plocka tillbaka till välfärden från kommunens fastighetsbolag och hyror att sänka. Det är mycket bättre än att höja kommunalskatten. inte minst nu när priserna stiger så kraftigt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Ludvikas val:

 • Erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger
 • Ge alla barn rätt till 30 timmars förskola per vecka
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor

Så svarar V: Saknades många viktiga förslag i listan. Ökade resurser till skola och äldreomsorg är den i särklass viktigaste frågan.