Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Ljusdal

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet i Ljusdal vill att skola och omsorg ska vara prioriterade frågor nästa mandatperiod. Vi vill även se en ekonomi i balans.

Våra viktigaste lokala förslag

Ekonomi i balans.

Vänsterpartiet i Ljusdal ska verka för en ekonomisk balans i kommunen. Det ska vara möjligt att flytta vinster till de verksamheter som inte är i ekonomisk balans. Varje skattekrona ska vara väl placerad i kommunen och inte slösas bort.

Ljusdals infrastruktur.

Vänsterpartiet i Ljusdal ska verka för en fungerande infrastruktur och skapa möjligheter till mer närodlat för att minska långa transporter och värna om miljön. Det är även viktigt att de samhällsfunktioner vi har i Ljusdal idag bevaras och utökas för att skapa ett bo- och arbetsvänligt klimat. Lokaltrafik ska byggas ut och inkludera hela kommunen.

Vinster tillbaka till välfärden

De vinster som görs i välfärden idag ska inte hamna någon annanstans än tillbaka till den välfärd som vi vill ska vara tillgängliga för alla. Öka personalens inflytande, vård och omsorgens kvalitet och bättre arbetsvillkor.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ljusdal behöver en stark majoritet så att tjänstemän och kommuninvånare kan känna sig trygga med att beslut som tas inte rivs upp eller ändras. Får vi vara med och styra kommer vi ställa krav på att Vänsterpolitik är en stor del av det hela,

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer föra dialog med alla demokratiska partier i kommunen.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Ljusdal

Högstadiet i kommunen ska koncentreras till Ljusdal

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Vänsterpartiet Ljusdal har hoppat över denna fråga

Kommunen ska vara med och finansiera en ny fotbollshall

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunens pengar ska i första hand gå till skola och omsorg. Kommer kommunen under en längre tid gå med plus kan vi tänka oss att man lyfter hallfrågan igen,

Personal ska få driva kommunal verksamhet med utökat ansvar för budget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi föredrar en god medborgardialog där alla som vill ska få komma till tals.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill att kommunen ska gå in tidigt och hjälpa dem på SFI som behöver mer stöd. När man lämnar SFI eller gymnasium ska språket vara så bra att hen inte har några problem på framtida arbetsplatser. Svenska språket inom vården handlar också om patientsäkerhet.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Om förslaget varit att staten ska ansvara för laddstolpar hade vi varit för förslaget

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Ljusdals val:

 • Avskaffa delade turer inom omsorgsyrken
 • Lägga mer pengar på äldreomsorgen
 • Öka anslagen till skolan