Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Linköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Linköping och samhället i stort står inför stora utmaningar här och nu. Klimatet förändras i snabb takt och vår gemensamma välfärd går sönder när marknadskrafterna får styra. Det är politikens ansvar att garantera din trygghet. Det är Vänsterpartiet garanten för.

Våra viktigaste lokala förslag

150 miljoner kronor till mer personal i skolan!

Vänsterpartiet föreslår att Linköping höjer kommunalskatten med 1 krona för att kunna lägga minst 150 miljoner kronor mer på skolan. Med 150 miljoner kronor på mer personal i skolan skulle fler elever kunna få stöd och hjälp när det behövs. Idag prioriteras elever med särskilda behov bort när lärarna inte räcker till. Linköping har jättelåg kommunalskatt jämförelsevis. Vi har råd med bättre skola.

Redovisa prislappen för Linköping Airport!

Idag subventionerar Linköpings kommun Linköping Airport med över 40 miljoner kronor om året. Högerpartierna beskriver det som att Linköping tjänar på att ha en flygplats. Sanningen är att ingen egentligen vet det. Det är dags att redovisa prislappen! Idag betalar vi miljontals kronor för en klimatskadlig flygplats utan att ens veta vad vi får ut av det.

Stoppa utförsäljningen av Stångåstaden

Idag bedrivs Stångåstaden som ett vinstdrivande bolag för Linköpings kommun. Det innebär att man säljer av stora delar av bostäderna till andra bolag med konsekvenser som höjda hyror och renoveringsvräkningar för vanligt folk. Så ska inte Linköpings bostadspolitik bedrivas. Vi vill sätta stopp för utförsäljningen av människors hem.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

För oss är det självklart att ett politiskt styre måste prioritera klimatomställningen och stå upp för den gemensamma välfärden. Det är det viktiga vi tar med oss in i ett politiskt styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Linköping

Vinstdrivande företag som bedriver äldreomsorg i kommunen ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi kan tydligt se att privata vinstdrivande bolag i välfärden suger ut ekonomiska resurser som ska gå till brukarna av omsorgen och personalens anställningsvillkor. Därför menar vi att äldreomsorgen i Linköping ska bedrivas i offentlig regi.

Kommunen ska öppna ett centrum för att stötta invandrare som vill återvända till sina ursprungsländer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Detta är ett rasistiskt förslag. Vi menar att alla som bor och lever i Sverige ska få goda förutsättningar till att fortsätta leva här och vara en del av samhället.

Ånestadsskolan ska göras om till en högstadieskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att bryta upp fungerande skolor är en dålig lösning. Linköping behöver dock fler skolor runt om i kommunen.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: En generell arbetstidsförkortning i äldreomsorgen är ett bra förslag för att göra det mer attraktivt att arbeta inom den. Dessutom så får personalen bättre förutsättningar att orka arbetet!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Självklart är det viktigt att personalen som arbetar i omsorgen kan kommunicera. Men vi är skeptiska till språktest för det.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är en styrka att samhället äger och bedriver vissa verksamheter. Det är genom det gemensamma bostadsbolaget vi kan ta ansvar för bostadsförsörjningen. Det är genom Tekniska verken som vi kan styra energiproduktion osv. Därför bör vi fortsätta äga dessa bolag gemensamt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi är i grunden emot det fria skolvalet eftersom det skapar en ojämlik skola. Vi är dessutom emot vinstdrivande friskolor efter som det skapar "bättre" och "sämre" skolor. Alla skolor i Linköpings kommun ska vara bra skolor där elever med olika bakgrunder möts. Friskolorna ska inte bli en plats för de mest lönsamma eleverna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Mycket bra förslag! Idag råder det en enorm bostadsbrist och hyrorna blir allt för höga. Samtidigt är bostad en mänsklig rättighet och ett grundläggande behov. Därför borde kommunen genom Stångåstaden se till att det byggs mer billiga hyresrätter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet har redan föreslagit detta och tycker det är bra. Tillgången till laddstolpar för elbil underlättar för många att ställa om från bensin- och dieselbilar och kommunen är en bra aktör för att möjliggöra fler laddstolpar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Alla kommuner måste ta ett gemensamt ansvar för mottagandet av flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Privata vinstdrivande skolor vill vi förbjuda. Idag så är det en stor kassako för riskkapital i skatteparadis. Dessutom suger de privata skolorna ut pengar från de kommunala. De kommunala förväntas hålla en beredskap för att kunna ta emot elever när som helst, t ex när en friskola går i konkurs. Men de har inte mer resurser än vad friskolorna får.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kultur är viktigt för oss människor och vi kan stärka den gemensamt. Inte minst tycker vi att det är viktigt att barn och unga får möjligheten att utöva kultur. Tillexempel genom kulturskolan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Linköpings kommun har idag en låg kommunalskatt samtidigt som vi har stora behov av mer personal i skolan och omsorgen. Vi skulle kunna ha Sveriges bästa skola om vi faktiskt satsade på den. Därför ser vi att det är rimligt att höja skatten för att vara i nivå med andra kommuner i Östergötland.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Linköpings val:

 • Avsätta mer resurser till avhopparverksamhet
 • Bygga ut socialtjänsten med ett områdesteam som arbetar på fältet
 • Socialsekreterare ska arbeta mot ungdomsbrottslighet på alla kommunens skolor

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Linköpings val:

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Erbjuda undervisning i mindre grupper för elever som behöver det
 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor

Så svarar V: Extra viktig Vi har många förslag för ett tryggare Linköping här och nu. Att satsa på barn och unga är en av de viktigaste sakerna vi kan göra för att skapa trygghet långsiktigt.