Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Lilla Edet

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är det enda parti till vänster som värnar de svaga och utsatta i samhället.

Våra viktigaste lokala förslag

Återupprätta välfärdsuppdraget

Vi vill att Lilla Edet skall vara en säker och förutsägbar plats att växa upp och leva.Barn skall ha en uppväxt fri från våld och en trygghet som ger goda förutsättningar för lärande och en bra start i livet. Utbildning är ett samhälles mest långsiktiga investering. Välfärden skall finnas för alla i de situationer när de kan behöva den.

Lokalpolitiskt program för strukturell utveckling

Fortsatt befolkningsutveckling kräver långsiktig planering av VA verksamhet, vägar och skolor. Den strukturella planen skall ge möjlighet att erbjuda den service som efterfrågas. Vi behöver också ta fram mer industrimark för kommande behov.

Rätt till heltid inom vård och omsorg

Vi har i gemensamt budgetförslag med den borgerliga kvintetten säkerställt fortsatt arbete för heltid inom vården. Detta är en viktig jämställdhetsfråga, då lönen är avgörande för kvinnors framtida pensioner.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Lokalt kan vi tänka oss en bred regnbågesmajoritet för kommunens välfärd.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte tänka oss att ingå i ett samarbete med SD.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Lilla Edet

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

En ny högstadieskola ska byggas i Lödöse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kräver ett elevunderlag som möjliggör rekrytering av kompetenta lärare. Tidigare högstadie i Lödöse hade inte den kvalitet som vi kan kräva för elevernas kunskapsinhämtning.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Omställning mot ökad hållbarhet

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det finns inga verksamheter i Lilla Edet som konkurrerar med privata aktörer.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Skulle förmodligen öka attraktiviteten inyrket samt ge behövlig återhämtning

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Erfarenheten som vi har är att processen som föregår folkomröstningen är krånglig och tidskrävande samt svårt att garantera rättssäkerheten.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi anser att arbetsgivaren kan erbjuda tex Språkcirklar på arbetstid likt Södertäljemodellen. Det är en viktig del i integrationsprocessen där man del i samhället.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig I mån av vad ekonomin tillåter, vårt första mål är etapp ett att klara av att leverera till hemtjänsten fordonsflotta.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi skall ställa upp solidariskt och ta vårt ansvar. Mångfald berikar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Skolan skall inte vara en marknad. Skattepengarna skall gå till att tillgodose barnen och inte privat kapitalet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kultur är viktigt och berikande och mycket kan ske tillsammans med föreningslivet. Kulturen är också en motor i integrations arbetet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig På kort sikt har vi tyvärr inte möjlighet att sänka kommunalskatten, men jag hoppas att vi på sikt skall ha möjlighet till det.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Lilla Edets val:

 • Anställa ungdomscoacher som är ute under kvällar och helger
 • Planlägga mer industrimark
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor