Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Lidköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet prioriterar välfärden och klimatfrågorna. Vi vill arbeta för att kommunens anställda i vård och skola ska få bra arbetsvillkor då det gynnar verksamhetens kvalitet. Vi vill prioritera att skattepengar kommer välfärden till del. Vänsterpartiet vill värna om de stadsnära skogarna och att Framnäsområdet ska fortsättnings vara ett fritids- och idrottsområde och ej bebyggas av bostäder.

Våra viktigaste lokala förslag

Skydda de stadsnära Skogarna i Lidköping

Lidköping är en stad som har en karaktär med flera Stadsnära skogar, grönområden, Trädalléer. Det finns politiska förslag om att exploatera de stadsnära skogarna för att kunna bygga bostäder och annan verksamhet. Stadens invånare har uttryckt att de vill värna de stadsnäraskogarna då de har stor betydelse.

Behåll Idrottsplatsen Framnäs och Folkets Park i Lidköping

Framnäsområdet i Lidköping har varit en viktig plats för Lidköping när det gäller frilufts- och fritidsliv. Det finns politiska planer om att flytta Idrottsplatsen Framnäs och exploatera Folkts Park för att bereda plats åt 300-600 lägenheter. Vi anser att det ska finnas kvar en central belägen Idrottsplats då det bidrar till ett levande stadscentrum och att grönområdet Framnäs mot Vänern ska finna

Bättre arbetsvillkor inom Äldreomsorgen ger en bättre äldrevård

Coronapandemin och de senaste årens nedskärningar inom äldreomsorgen har lett till att många anställda inom äldreomsorgen överväger att byta till ett annat jobb. Vi säger nej till minutstyrning och att personalen måste få bättre arbetsschema. Vi vill förbättra personalbemanningen för att kunna förbättra arbetsvillkoren.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är beredda att samarbeta med de partier som vill prioritera vården, skolan och klimatfrågor samt värna de stadsnära skogarna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokrater

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Lidköping

Framnäs idrottsplats ska flyttas för att ge plats åt nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Idrottsplatsen har en unik historia och en central placering som måste tas tillvara. Investeringskostnaderna för att flytta Idrottsplatsen är alldeles för höga. En upprustning av idrottsplatsen kostar mindre och skapar mer liv och bättre miljö för stadens centrum.

En ny skola ska byggas i Filsbäck

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Filsbäck kommer växa de närmaste tio åren och det är viktigt att invånarna i detta område har närhet till en skola.

Stadsnära skogsområden ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig De stadsnära skogarna är en viktig del av Lidköping stad. Skogarna hjälper till att bryta ned koldioxid, har stor betydelse för invånarna när det gäller rekreation samt är en viktig del av våra ekosystem.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är bättre att det finns köttfria alternativ varje dag i skolan för dem som inte önskar detta. Det går att minska köttkonsumtionen på andra sätt genom ex tt pedagogiskt lyfta vegetariska produkter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att det finns kommunala alternativ. Vi blir mindre sårbara.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi måste få bättre arbetsvillkor inom vården och yrken med bristande arbetsmiljö. Människor inom ex vårdyrken behöver tid för återhämtning. Vi vill börja med stegvis arbetstidsminskning inom yrken som 24h/7 yrken, för människor med mycket obekväm arbetstid.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Krav på att kunna svenska är viktigt men språktest kan leda till att människors ställs utanför arbetslivet och kommer prata ännu mindre svenska. Det blir en tvärtom effekt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi måste få fler bostäder som har billig hyra och som passar för yngre och äldre människor.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det kommer leda till ökade kostnader för byråkrati och uppföljning. Om det ska det finnas privata alternativ så får dessa inte vara vinstdrivande.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen ska arbeta för att utveckla infrastrukturen så att vi får fler stationer för elbilsladdning. Däremot har måste privata energibolag / företag också ansvara för att det drivs laddningsstationer.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Alla kommuner har ansvar för att ta emot flyktingar som söker asyl.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Lidköpings val:

 • Anställa fler socialarbetare som arbetar mot missbruk bland unga
 • Anställa mer personal i äldreomsorgen
 • Utöka tågtrafiken på Kinnekullebanan

Så svarar V: Extra viktig Tidiga insatser i skolan och förskolan är viktigt för att öka tryggheten och förbättra lärmiljön, ex mindre barngrupper i skolan.