Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Laholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet är den enda oppositionen i Laholm när det gäller klimat, miljö och sociala frågor. Vi står för en socialistisk demokrati vilket innebär jämställdhet, en hållbar värld, en gemensam välfärd för alla och en tydlighet i kampen mot nyliberalismen. Vi vill att hela Laholm ska vara attraktivt att leva, bo och utvecklas i, inte bara kuststräckan.

Våra viktigaste lokala förslag

En socialtjänst värd namnet

Att socialtjänsten tillförs de resurser som behövs för att kunna ge de som har behov det stöd och den hjälp som de har rätt till, samt för att kunna utveckla det förebyggande arbetet som idag är nästan obefintligt

Förbättra och utveckla arbetsvillkoren inom välfärdsområdet

Förbättra arbetssituationen inom välfärdsområdet med fler anställda, vilket ger mindre grupper i förskolan, möjligheter att testa sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen, fler fritidsgårdar med längre öppettider i samarbete med socialtjänsten

Hela kommunen ska leva!

Hela kommunen ska leva! Rejäla satsningar i de östra delarna av kommunen, på hållbart boende, kollektivtrafik, skola vård och omsorg med en utvecklad lokal/ närproducerad matproduktion

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En klar vänstermajoritet, eftersom det är enda garantin för att välfärden åter ska kunna byggas upp igen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Idag kan vi inte se något organiserat samarbete med L, M, KD, SD eller MED.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Laholm

Kommunen ska säga nej till havsbaserad vindkraft utanför Laholmsbukten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt ställa om Sverige för att minska utsläppen. Här spelar energifrågan en avgörande roll. Politikerna i Södra Halland Kraft måste driva på om att öka den förnybara energin genom att bygga ut sol- och vindkraft. Vi vill att Laholm sätter solpaneler på alla offentliga byggnader.

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Varje inskränkning som godtas bereder väg för fler och mer ingripande skärpningar. Argumentet att den som har rent samvete inte har något att frukta riskerar att bli en urvattnad floskel ju fler inskränkningar av den personliga integriteten som accepteras. Konsekvenserna för samhällsklimatet och demokratin på lång sikt är svåra att överblicka.

Avgiften för dricksvatten ska höjas för att minska förbrukningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det måste bli dyrare att konsumera vatten i onödan och de hushåll och verksamheter som står för det stora slöseriet ska också betala mest. Därför vill vi införa progressiva va-avgifter. En rimligt låg grundavgift beräknad på hushållets storlek, och sedan en progressiv avgiftstrappa.

En ny högstadieskola ska byggas i Laholm

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Människor behöver få mer tid att hinna med livspusslet och fritiden, utan att slitas ut i förtid. Vi föreslår att Laholm startar sex timmars arbetsdag på våra äldreboenden så att de som jobbar där får en bättre arbetsmiljö och de äldre får möta piggare personal.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Krav på specifika språkkunskaper blir fyrkantigt och kan inte kompensera för att vården och omsorgen får för lite resurser.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi föreslår att det byggs klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd med i Laholms inland.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi har sett inom andra välfärdsområden hur privata riskkapitalister plockat de enkla russinen ur kakan, och lämnat kvar det dyraste och mest komplicerade kvar i offentlig regi. För en likvärdig och rättvis äldreomsorg måste den ske under en och samma huvudman, kommunen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen måste bli fossilfri, och en stor del av de fossila utsläppen kommer från trafiken. De medborgare som står i begrepp att byta bil behöver på ett enkelt sätt få veta hur möjligheterna att ladda en elbil ser ut inom kommunen. En uppenbar risk är att man återigen investerar i en fossil bil om möjligheterna att ladda elbil är dåliga. Det vore en mycket dålig utveckling för klimatet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ska vara lyckliga att vi lever i ett land människor vill fly till, inte ett land människor flyr ifrån. Fördelningen av flyktingar över landet borde styras av var de har bäst förutsättningar att snabbt bli delaktiga i samhället. Men så ser det inte ut idag. Därför behöver vi ändra lagstiftningen så att alla kommuner blir skyldiga att ta emot flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Laholm är tacksamt nog förskonad från riskkapitalister som bara använder skolan som en pengamaskin. Icke vinstdrivande organisationsformer som ideella föreningar, stiftelser och kooperativ är helt i linje med vår politik.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att uppleva och att utöva oavsett var man bor eller vem man är. Därför behövs mer teater, musik, kulturevenemang i kommunal regi.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: En rättvis och solidarisk välfärd bygger på att vi alla bidrar genom att betala skatt till kommun, region och stat och att vi gör det tillsammans. Det är så vi får ett samhälle med välfärd lika för alla, oavsett storlek på plånboken. Vi vill inte höja skatten för sakens skull men om vi ska ha en hållbar framtid med en välfärd värd namnet så måste vi.

Vilka insatser är viktigast för att öka studieron i Laholms kommuns skolor?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Laholms val:

 • Minska elevantalet per klass
 • Tillföra mer resurser till antimobbningsarbete
 • Utöka med personal till rasterna

Så svarar V: Ökat samarbete mellan skola, socialtjänst och polis.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Laholms val:

 • Minska barngrupperna i förskolan
 • Planlägga mark för fler solcellsparker
 • Utöka stödet till personer med funktionsnedsättningar

Så svarar V: Starta persontrafik på Markarydsbanan nu. Mer investeringar och resurser i Laholms inland.