Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Kungälv

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill se bortom kortsiktiga ekononiska resultat och satsa på samhället och dess medboragre. Vi behöver skapa en jämlik skola för alla. En äldreomsorg för både brukare och personal samt en bättre klimatpolitik.

Våra viktigaste lokala förslag

En klimatsmart kommun

Vi måste göra vad vi kan för att hindra den negativa klimatpåverkan. Alla beslut i kommunen ska fattas med en klimatneutral ambition och vi måste förändra de verksamheter som bidrar på ett negativt sätt till klimatet.

Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov

Det är viktigt att kommunen kan leverera på de grundläggande behoven till kungälvsborna. Detta måste vara prioriterat framför allt annat. Det betyder att besparingar och “effektiviseringar” inte får ske på ett sätt som innebär att de grundläggande behoven riskerar att inte tillgodoses. Vänsterpartiet vill prioritera välfärdssektorerna i kommunens verksamhet.

Ett Kungälv för alla

Vi ser att Kungälv i linje med övriga Sverige allt mer börjar bli ett uppdelat Kungälv med vidgade klyftor. För Vänsterpartiet är det en central prioritering att stoppa och vända denna utveckling. Med ökande klyftor och ett ökat utanförskap hos delar av samhället bäddar vi för en framtid med stora sociala problem och konflikter. Kungälvs kommun måste göra allt för att hindra detta.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett med en tydlig vänster politik!

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samarabeta med alla partier som delar vårat våra demokratiska värderinga.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Kungälv

Kommunen ska arbeta för att bromsa inflyttningen till Kungälv

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska säga ja till mer havsbaserad vindkraft utanför Kungälvs kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig I sverige pågår det just nu en stor energiomställning och då gäller det att alla är med och bidrar.

Kungälvs kommun ska vara med och finansiera höghastighetsjärnvägen Skagerrakbanan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att kunna svenska språket är en förutsätning för att konma in på arbetsmarknaden. Alla inom kommunal äldreomsorg behöver kunna svenska men vi är inte säkra på om ett formelt språktest är den rätta vägen. Det är viktigt att man får möjlighet att utveckla språket även på arbetstid.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Friskolorna har idag en gräddfil där oftast de elever med mest studievana väljer friskolor och friskolor väljer ofta bort elever som behöver mer studiehjälp. För att fp en bra integration måste alla ta ansvar inklusive friskolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi behöver bygga bostäder för alla medboragre unga som gamla där alla ska kunna hitta en bostad i deras prisklass. Idag ser vi ett problem att man oftast bygger bostadsrätter som exkluderar många samt hyresrätter med mycket hlg hyra som endast dem med stor plånbok kan hyra.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi har idag privara aktörer i kommunen och de har i flera år haft problem med att behåla och utbilda personal. Vi i Vänsterpartiet ser ett problem när man väljer att prioritera vinst före bra vård. Vi vill påsikt ersätta privata aktörer till egen kommunal verksamhet

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I omställningen kommer det bli allt mer elbilar och man kan idag se att vilken boendeform man bor i påverkar ens möjlighet att ladda elbil hemma, där det idag finns fäldigt få elbilsplatser på kommunens hyresrätter därför behöver kommunen ta ett större ansvar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Om sverige ska lyckas med sitt integrations arbete behöver alla sveriges kommuner ta ansvar och vi måste sluta välta över ansvaret till någon annan.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Om vi ska lyckas med en jämlikskola behöver skolan mer resurser. Ett stort problem är just att det är så många huvudmän att det blir svårt att just då få en jämlikskola. Vi behöver få en bättre blandning av barn i klaserna och då funkar det inte att friskolorna plockar de elever som behöver minst hjälp.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Idag läggs det i förhålande till idrotten väldigt mycket mindre till kulturen än idrotten. Kommunen har för mål att jämställa kulturen med idrotten och då krävs det mer pengar till musik, konst m.m Det är idag ochså kö till vissa insyrument i musikskolan där många barn tyvärr inte får chansen att lära sig därför vill vi lägga mer pengar på musikskolan så alla barn får chansen att lära sig spela.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Viktigt att skattemedlen används på bästa sätt och att man uprätthållet ett fötroende till medboranad, det är deras pengar trots allt. Vi ser ett behov av stora investeringar i den kommunala verksamheterna och detta kan innebära högre skatt på längre sikt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Kungälvs val:

 • Bygga fler solcellsanläggningar
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor