Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Katrineholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet vill förstärka och utveckla välfärden i Katrineholms kommun. En kommun där resurserna används där de behövs, där behoven, inte vinstintressen styr, där kommunal verksamhet inte privatiseras, och de redan utsålda tas tillbaka i egen regi. Jämlikhet och barnperspektivet är viktigt för oss och ligger alltid till grund när vi gör politiska avväganden.

Våra viktigaste lokala förslag

Verklig valfrihet inom äldreomsorgen

Vänsterpartiet anser att äldre bör få bestämma mer över vad de ska få hjälp med – valfrihet på riktigt – inte vilket bolag som utför uppgifterna. Vi vill ersätta LOV med riktig valfrihet. Vi vill: Tillhandahålla fler timmar som de äldre själva kan förfoga över inom den kommunala hemtjänsten. Avskaffa personalens delade turerna. Höja personaltätheten. Införa sex timmars arbetsdag.

Satsa på barn, skola och ungdomar

Vi vill utveckla fritidsgårdsverksamheten med fler (1-2) fritidsgårdar. Införa en avgiftsfri kulturskola. Stärka insatserna för barn med särskilda behov. Stärka elevhälsan. Höja personaltätheten. Erbjuda nattbarnomsorg. Minska gruppstorlekarna i förskolan.

Minska kommunens klimatavtryck

Vi vill minska kommunens klimatavtryck bland annat genom ökade satsningar på kollektivtrafiken, satsa på produktion av egen fossilfri energi, ta fram en koldioxidbudget och införa en fossilfri kommunal bilpark.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre där Vänsterpartiet ingår och där vi får ett stort utrymme för de frågor som vi driver. Det naturliga är att vi får ett rött styre, något som det redan finns underlag för idag.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Katrineholm

Guldhuset som planeras vid Stortorget ska byggas på någon annan plats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Projektet med ett hus på torget uppfyller ingen funktion förutom som landmärke och inramning. Hela projektet har kantats av många frågetecken sen det drogs igång och har nu utvecklats till en prestigefråga. Majoriteten vill att det ska byggas till varje pris. Det finns en anledning till att KFAB en gång i tiden sa nej till att ta på sig projektet. Man insåg att det fanns ingen ekonomi i det hela.

Kommunen ska ställa krav på motprestation för den som beviljas försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det sker redan idag. Däremot ser vi inget behov av att skärpa kraven.

En fritidsgård ska öppna i Valla igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet vill utveckla fritidsgårdsverksamheten i hela kommunen, inte bara i den centrala tätorten.

Rosenholms reningsverk ska rustas för att bättre kunna ta hand om läkemedelsrester

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet i Katrineholm är det enda partiet som driver frågan om en arbetstidsförkortning. Vi vet att personalen är hårt belastad och sjukskrivningstalen är höga. Det här är ett sätt att förbättra arbetsmiljön och går att räkna hem ekonomiskt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Förslaget är redan infört av majoriteten i kommunen men är egentligen bara ett slag i luften. Språkkrav fanns ju redan innan för anställning inom äldreomsorgen. Förslaget handlar egentligen om billig plakatpolitik.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet driver frågan om att bygga billigare hyresrätter. Katrineholm har en hög boendesegration och billigare hyresrätter är ett sätt att bryta den utvecklingen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Att bygga ut infrastrukturen för elbilar är viktigt för klimatomställningen och för att göra den tillgänglig för alla Katrineholmare.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Katrineholm ska, i likhet med alla andra kommuner ta sitt solidariska ansvar när det gäller flyktingmottagande. Kommunen behöver bygga upp en beredskap för mottagandet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi behöver minska köttkonsumtionen och det finns redan köttfria dagar i skolan idag men vi tycker att det är upp till verksamheten att planera hur kosthållningen ska se ut.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Att utöka människors demokratiska inflytande är positivt och folkomröstningar i specifika frågor kan vara ett verktyg för att nå det målet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Andel ska vara 0%. Systemet med kommunalt finansierade friskolor har skapat segregation, betygsinflation och gjort att likvärdigheten i den svenska skolan är ett minne blott.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kulturen är en viktig del av det demokratiska samhället där människor ges tillfälle att uttrycka sig själva och förverkliga drömmar. Det vill vi stötta.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Katrineholms val:

 • Avskaffa avgifterna i kulturskolan
 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor