Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Karlskrona

Varför ska väljarna rösta på er?

Om du tycker som vi: skolan ska se till att alla elever får den kunskap de behöver för att klara sig i livet och om du vill se till att också våra barnbarn har ett jordklot att leva på – då ska du rösta på oss. Våra tre prioriterade frågor i kommunen är: Den underfinansierade skolan, klimatomställningen och arbetsmiljön inom de kommunala verksamheterna.

Våra viktigaste lokala förslag

Nej till Internationella Engelska Skolan (IES)

IES kommer kosta kommunen 30 miljoner kronor extra årligen. Alltså utöver vad själva skolpengen och lokalbidraget till skolan kostar. Var ska pengarna tas ifrån, ska någon skola läggas ner? Vi vill istället satsa de 30 miljoner kronorna på de skolor vi redan har i kommunen; grundskolan får redan idag för lite pengar, det vill vi ändra på!

Arbetsmiljö

För oss är det viktigt att skolutvecklingen styrs av pedagogerna och inte av politiken. Det är lärarna själva som bäst vet vad de behöver för att bedriva en undervisning som gör att alla barn klarar kunskapsmålen. På samma sätt vill vi förändra arbetssättet i hela kommunen. Låt våra medarbetare göra sitt jobb, dom är proffsen, utan detaljstyrning och utan minuträkning!

Klimat

Kommunen har en skrämmande låg andel miljöbilar, mindre än 20 %. Vårt mål är att kommunens bilar är fossilfria år 2025. Vi behöver bli mer självförsörjande på energi, vi vill se mer vind- och solel. Vi vill se klimatsmart byggande i trä och att natursten oftare ersätter betong.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett rödgrönt styre som styr i majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Karlskrona

Kommunen ska verka för vindkraftsparker i havet söder om Karlskrona

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I Karlskrona produceras bara 17 % av den el vi använder. Vi behöver bli mer självförsörjande av flera skäl: Beredskapsskäl (elöverföringen från norr kan gå ner) Ta höjd för höjt elbehov Vind är lokalproducerad, billig el som dessutom skapar arbetstillfällen här

Kommunen ska bygga ett nytt kulturhus vid Stortorget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker absolut Karlskrona behöver ett nytt Kulturhus som ju också är ett nytt stadsbibliotek (där arbetsmiljön i nuvarande bibliotek är dålig). Men för oss är inte placeringen på Stortorget viktig utan det viktiga är att ett Kulturhus byggs, så snart som möjligt, i samråd med lokala kulturutövare så det blir bra från början.

Bengtsaleden mellan Verkö och E22:an ska byggas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi är emot Bengtsaleden och har så alltid varit. Det skulle förstöra naturvärden och ett viktigt rekreationsområde för lyckebyborna. Vi vill istället se till att mer gods färdas på tågräls och inte på väg.

Kameraövervakning ska införas på brottsutsatta platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Anser polisen att ett område ska kameraövervakas så anser vi också det. Kameraövervakning är en del av polisens verktygslåda som de ska kunna använda sig av. Vi vill däremot inte att kameraövervakning införs på lösa grunder, det är väldigt viktigt att värna allas vår integritet. När kameraövervakning införs ska det utvärderas regelbundet så kameror finns bara där de behövs.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: EN köttfri dag är en fråga vi drivit länge och är mycket positiva till. Kött är belastande för klimatet och det måste vi ha respekt för. Vårt förslag är en köttfri dag och en fiskdag. Klimatvänliga, goda matsedlar är väldigt viktigt för oss. Vi vill också se mer ekologisk och närodlad mat i våra kök.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vilka kommunala bolag skulle det vara? De kommunala bolag vi har behövs i allra högsta grad. Karlskronahem har i uppdrag att bygga där marknaden inte bygger, på landsbygd där lönsamheten är sämre. Affärsverken bygger fiber där marknaden inte tycker det är lönsamt. Kommunen ska inte leka affär, men vi ska se till att alla våra kommuninvånare, även på landsbygd, får utveckling och service.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi driver, och har drivit länge, att sex timmars arbetsdag ska införas på försök i kommunala verksamheter som äldreomsorg, funktionsstöd och socialtjänst. Vi vet ju att minskad arbetstid ger mindre stress och ökat välmående. På sikt vill vi att hela Sverige inför det, men det är ju en riksfråga.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Både och. Kommunala folkomröstningar ska absolut hållas i stora frågor som berör många kommuninvånare över lång tid framöver. Men det gäller att det är stora frågor som berör, annars blir röstdeltagandet lågt och det demokratiska värdet kan då ifrågasättas.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill att det byggs billiga hyresrätter i trä. Det är en viktig fråga för oss, alla har rätt till någonstans att bo. Vårt förslag är att införa Vänsterhyror som ger billigare hyror i nyproduktion för hyresgästen. Vi ser gärna att lokala företag bygger, det måste inte vara kommunen. Men företag bygger sällan där det inte lönar sig, som tex landsbygden.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ser ju hur fel det blivit när företag kunnat ta ut vinst av våra skattepengar. Många plockar ut vinst istället för att anställa tillräckligt med personal. Det blir också en osäkerhet för kommunen eftersom ett företag närsom kan stänga ner. Däremot är vi positiva till ekonomiska föreningar och kooperativ.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen ska ta emot de flyktingar som vi ska. Alla har rätt att fly krig och terror och söka asyl. Vår kommun ska givetvis ta emot de flyktingar som MIgrationsverket tilldelar oss. Viktigt här är integrationen: få barn i skola och vuxna i jobb så snart som möjligt. Viktig uppgift för kommunen som vi tjänar pengar på om vi gör det bra och rätt direkt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Karlskrona har en stor andel marknadsskolor i grundskolan. Vi är positiva att ekonomiska föreningar och kooperativ, men vi anser att skattepengar ska gå till lärare och utbildningsmaterial, inte till vinster. Det är viktigt att värna de skolor vi har och ha en likvärdighet mellan dem, för det behöver alla resurser stanna i skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Karlskrona satsar mycket mindre pengar per invånare än jämförbara kommuner på kultur och har gjort under längre tid. Men nu är det dags för både en ny Kulturskola och ett nytt Kulturhus, så nu måste mycket mer pengar satsas.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Just nu ser vi ingen anledning till att vare sig höja eller sänka den kommunala skatten. Men det är viktigt att vi har en bra kommunal välfärd så kommer tider med mindre pengar in kommer vi överväga en skatteökning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Karlskronas val:

 • Bygga en ny kulturskola i kvarteret Lindblad
 • Kommunens bilar ska vara fossilfria år 2025
 • Minska barngruppernas storlek i den kommunala förskolan

Så svarar V: Alla viktiga förslag som vi prioriterar, men dessa tre har högst prioritet just nu.