Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Karlskoga

Varför ska väljarna rösta på er?

Om du tror på att ett jämlikt och jämställt Karlskoga är ett bättre Karlskoga ska du rösta på oss!

Våra viktigaste lokala förslag

Jämlikhet

Alla människor ska ges möjlighet att leva ett bra liv oavsett ursprung och storlek på plånbok

Skolan

Skolan i Karlskoga ska drivas i kommunal regi och ge alla elever möjligheter, inte chanser att få en positiv skolgång

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen ska drivas i kommunalregi! Personalen ska ges möjlighet att vara mer delaktiga i sitt dagliga arbete, bort med minutstyrningen och delade turer. De som behöver vård och omsorg ska få sina behov tillgodosedda av engagerad och kunnig personal med brukarnas bästa för ögonen!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett röd-grönt styre

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Karlskoga

Verka för att höga miljökrav ställs på all nybyggnation i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig För en hållbar kommun och jord!

Man ska själv kunna välja sin leverantör av äldreomsorg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Politiken som ytterst ansvarig ska kunna styra över verksamheten! Mefborgarna ska också kunna ställa krav till oss politiker! Våra gemensamma skattepengar ska användas till det de är avsedda för, inte till vinstet för privata vårdgivare att stoppa i egen ficka!

Kommunen ska anställa ordningsvakter för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ett sätt att sminka över orsaken till att människor känner sig otrygga! Grundproblemet löses för stunden men finns fortfarande kvar!

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är inte enligt lag tillåtet nu såvittjag har uppfattat frågan rätt!

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är nödvändigt om vi ska klara klimatmålet.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig För att orka jobba till sin pensionering och få ett hållbart arbetsliv måste detta införas! Det är också ett sätt att få nya medarbetare till detta viktiga område.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Politiker är valda av folket för att driva medborgarnas frågor, men ett visst mått av folkomröstningar är bra för att vidga demokratin och låta folk komma till tals.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det finns redan i kriterierna för att kunna erbjudas ett arbete, anställande chef ansvarar för att detta efterlevs.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Bostad är en mänsklig rättighet och Karlskoga ska göra vad vi kan för att leva upp till det.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet vill ha en avgiftsfri kulturskola

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig I första hand ska staten se till att kommunen tillförs tillräckligt med resurser för att klara sina åtaganden på ett värdigt sätt! Om så inte är fallet och behoven hos våra medborgare är högre än det vi kan erbjuda med de pengar vi har kan en skattehöjning vara motiverad.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Karlskogas val:

 • Minska antalet delade turer i kommunens äldreomsorg
 • Minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Utöka skolornas elevhälsoteam