Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Jokkmokk

Varför ska väljarna rösta på er?

För att få ett klokt och långsiktigt användande av kommunens resurser och ett samhälle där alla räknas.

Våra viktigaste lokala förslag

Livskvalité

Jokkmokks kommun har redan en oerhörd livskvalité. Trygghet, enkelhet och relativt sett ett stort utbud av natur, kultur och fritidsaktiviteter. Vi vill utveckla och lyfta dessa värden genom genomtänkta insatser på sådant som kommunmedborgarna efterfrågar. Speciellt fokus på ungdomar.

Resurseffektiv användning av kommunens skattemedel

Kommunen är liten och skatteunderlaget krymper. Därför är det viktigt att utforma kommunal verksamhet klokt och effektivt. Samordning, samarbeten och mycket nytta för pengarna är viktigt för att ha råd med så mycket som möjligt.

Utbildning och arbetstillfällen

För framtiden är få saker så viktiga som bra utbildningar och att de är anpassade efter de behov som finns. En varierad arbetsmarknad med så stort utbud som möjligt lägger grunden för trivsel, möjligheter att leva i kommunen och inte minst finansiering av vår välfärd.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre som jobbar för kostnadseffektiv och långsiktigt bra kommunal service för alla kommumedborgare. Så mycket som möjligt för skattekronorna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Inga partier med rasistiska agendor.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Jokkmokk

Kommunen ska verka för att gruvetableringen i Kallak stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Gruvfrågan är en fråga som splittrar kommunmedborgarna i Jokkmokk. Så även medlemmarna i Jokkmokks vänsterparti. En gruva har både positiva och negativa effekter och att bråka om något man inte råder över är inte meningsfullt. Det viktiga är inte att kommunen jobbar för eller mot en gruva. Det viktiga är att kommunen verkar för kommuninnevånarnas intressen oavsett om gruvan blir av eller ej.

Dagbarnvårdare ska finnas som ett alternativ i barnomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Förutsatt att det går att hitta ett schysst och rättvist sätt att genomföra är det positivt med olika alternativ i vardagen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att konkurrera med andra företag ska aldrig vara ett ändamål för kommunala bolag. Men i en liten glesbygdskommun får ofta kommunen genomföra sådant som ingen annan vill ta på sig. Dyker privat konkurrens upp under resans gång är det inte OK att förslösa kommunalt investerade medel av principskäl. I det läget kan det klokaste vara att behålla omfattningen på den kommunala verksamheten oförändrad

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Bra med både vegetarisk och animalisk kost i skolan. Viktigt att välja rätter som fungerar bra för skolbarnen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Äldreomsorg är ett tungt och viktigt jobb som ofta är dåligt betalt. Ett bra område att erbjuda kortare arbetstid med bibehållen lön. Skulle behövas statlig finansiering för att fattiga kommuner ska klara av kostnaden för detta.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Viktigt att personal i vården kan kommunicera med vårdtagarna. Social förmåga, engagemang och kompetens kan dock vara viktigare än språktest.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Inte rimligt att offentliga och privata skolor ska ha samma betalning men olika skyldigheter.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Boendemöjligheter till skäliga priser ska vara ett samhällsansvar.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Viktigt att skattepengar avsedda för äldrevård går till just detta och ingenting annat. Privata utförare bör bara tillåtas om de tillgodoser ett behov som inte kunnat lösas på annat sätt och då utan vinster eller andra överskott.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Nationell infrastruktur är inte en fråga som ska läggas på enskilda kommuner.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Sveriges integration av flyktingar blir bättre om dessa sprids ut i alla kommuner hellre än att de samlas i några få.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig I en liten kommun som Jokkmokk blir flera skolor på samma ort bara till resursmässig nackdel. Helst ser vi utbildning och vård i offentlig regi.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kultur kan betyda många olika saker beroende på vem du frågar. Det är också en utgift som kan vara svår att motivera då resurserna är knappa. Men oavsett vad som intresserar just dig är en meningsfull tillvaro viktig att erbjuda på bostadsorten.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Jokkmokk har bland de högsta skattesatserna i Landet. Något som behövs för att klara samhällsservicen. Det är dock inte rimligt att höja mer nu. För att få ekonomin att gå ihop gäller det att använda skattemedlen klokt och effektivt istället.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Jokkmokks val:

 • Lägga mer resurser på aktiviteter för ungdomar
 • Starta ett centrum för hållbar utveckling ihop med företag och universitet
 • Välja närproducerad mat i kommunens skolor och äldreboenden

Så svarar V: Extra viktig Svårt att välja, men satsa på ungdomar, på lokalproducerat och på utveckling är alla mycket viktiga frågor.