Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Hylte

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet står för ett hållbart samhälle där alla människor har samma värde oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning. Detta kan tyckas vara en självklarhet men i dagens allt hårdare klimat finns det krafter som jobbar mot en annan utveckling. Att få färdigt kulturhuset Forum är ett bra sätt att skapa en naturlig mötesplats där alla är välkomna.

Våra viktigaste lokala förslag

Anslag till kulturhuset Forum

Vi anser att investeringarna för att bygga om Forum till kulturhus måste till nu! De sociala vinsterna med ett gemensamt kulturhus där bibliotek, konserter, teater mm kan samsas med föreningsliv är ovärdeligt för våran kommun. Då vi kämpar emot en utveckling då människor flyttar från kommunen måste vi ta varje möjlighet att göra Hylte till en mer attraktiv plats att bo på.

Klimatutbildning

Vänsterpartiet vill ge alla tjänstemän och politiker en djupare förståelse vad gäller klimatkrisen och de svåra utmaningar vi står för. Hylte kommun behöver växla upp sitt miljöarbete!

Skolan

Vi vill bryta trenden med den stora läraromsättningen. Vi är övertygade om att en viktig del i att få till en trygg skola där alla elever får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar är att skapa en arbetsplats där lärare och övrig personal trivs och vill stanna. Vi anser att Rydö skola förtjänar att finnas kvar. En nedläggning skulle göra Rydö till en mindre attraktiv plats att bo på.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi tycker att samarbetet med Framtid Hylte har fungerat bra då vi har fått igenom många saker vi brinner för. Men vi är också öppna för andra samarbeten beroende på mandatfördelningen efter valet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Hylte

En ny skola ska byggas i Rydöbruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi vill i första hand att den nuvarande skolan ska renoveras istället för att bygga nytt.

Kommunen ska arbeta för tåg mellan Halmstad och Hyltebruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Tåg är framtiden!

Forum Hylte ska byggas om till kulturhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig En av vänsterpartiets hjärtefrågor!

En ny idrottshall ska byggas i Hyltebruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi anser att en ny idrottshall behövs och bör ligga i närheten av Elias Fries. I samband med detta bör även gamla hallen ges ett lämpligt användningsområde.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Detta är en hjärtefråga för vänsterpartiet som vi kämpat för under en lång tid. Vi anser att 6 timmars arbetsdag är ett sätt att komma ner med sjukfrånvaro och skapa en mer attraktiv arbetsplats.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: All vårdpersonal bör kunna svenska men detta kommer med på köpet då vi ska ha personal med rätt utbildning

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi är för en utveckling av byggande av fler hyresrätter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: typiskt dåligt förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ett steg i rätt riktning emot ett fossilfritt samhälle

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi anser anser att det är oerhört viktigt att alla kommuner hjälper till solidariskt att ta hand om de asylsökande som kommer till vårt land.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi är för en kommunal skola där vinsten går tillbaka i verksamheten.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kultur är en viktig kugge till att göra Hylte till en attraktiv plats att bro på.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Skatt är en förutsättning för att att finansiera våran gemensamma välfärd.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Hyltes val:

 • Fortsätta med gratis kollektivtrafik i kommunen för äldre och ungdomar
 • Lägga mer resurser på att få utlandsfödda i arbete
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor