Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Hörby

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet är det parti som tydligast tar ställning för mångfald, inkludering, feminism samt jämlikhet. Vi vill öka stödet till byföreningarna för en levande landsbygd med rikligt småföretagande. Hela kommunen ska inkluderas i investeringar som görs för att förbättra kommunikationerna. Att samverka aktivt med fackliga föreningar måste förbättras för arbetsgivaren Hörby kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Skola och utbildning

Anställ fler utbildade lärare och annan kvalificerad skolpersonal vi accepterar inte pratet om att “fler vuxna” eller att “ fler händer” behövs i skolan. Förstärk SFI så att den ger den språklig grund som krävs för att kunna svenska. Utöka modersmålsundervisning. Samverkan lokalt med närliggande kommuner för att få fler yrkesutbildningar för ökad kompetensförsörjning till kommunens företagare.

Miljö, klimat och kultur

Vi är emot gruvor och exploatering där klimat och miljömässiga konsekvenser inte är kända eller förbises. Klimatinvesteringar måste ökas som stärker hållbar livsstil, bla genom att utöka användandet av förnybar/återvunnen energi. Laddstolpar för elbilar ska utökas. Hörby ska vara en plats med ett varierat utbud av evenemang och offentlig konst och utsmyckning. Vi vill ha en gratis kulturskola.

En kommun att bo i och att flytta till

Hörby ska vara en attraktivt ort att bosätta sig i, med bra skolor, kommunal service och ett levande närings- och kulturliv. Hyresrätter med rimliga hyror, LSS-bostäder och äldreomsorgsboenden måste byggas för att möta behovet av detta. HörbyBostäder vår allmännytta ska få krav på sig att skapa fler hyreslägenheter. Alla beslut skall vara normkritska för att möta alla medborgares perspektiv.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En politiskt ledd samverkan mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Moderaterna som stöttar Sd i Hörby

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Hörby

Alla kommunens beslut ska vara normkritska och verka mot diskriminering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska fortsätta tidsbegränsa hyreskontrakten för nyanlända

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Hörbys val:

 • Bygga ett nytt trygghetsboende i kommunen
 • Ta bort avgiften för kulturskolan
 • Utöka hemtjänstens resurser