Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Herrljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

För att folk skall kunna göra sin röst hörd. Vi representanter arbetare och vanliga människor, och arbetar för hela kommunens framgång.

Våra viktigaste lokala förslag

Bevara tågstoppen

Det finns planer på att lägga ned tåghållplatserna i Mollaryd och Torpåkra. Vänsterpartiet vill att kommunen aktivt tar ställning för att bevara våra hållplatser. Förslag att ha behovsuppehåll, dvs att tågetcstannar om någon skall kliva av eller på och att man själv signalerar med exempelvis plåtstins som det finns på andra mindre tågbanor. Vi har lämnat in motion om detta.

Barnomsorg även på obekväm tid

I Herrljunga saknas barnomsorg för föräldrar som jobbar på helg, kväll eller natt. Vi har tidigare motionerat i frågan utan framgång men kommer fortsätta driva frågan, det är rimligt att kommunen även erbjuder barnomsorg i de fall då andra alternativ inte finns för helgarbetande och skiftsrnetsnde föräldrar.

Bevara Orraholmen

Bevara naturområdent Orraholmen som är ett tätortsnära naturområden med rikt fågelliv och gammal skog. Motion är inlämnad men framtiden oviss. Vänsterpartiet vill se ett kommunalt naturreservat och på så sätt skydda området.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte vad vi vet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En ny ledning är önskvärt. Dagens visionslösa styre behöver bytas ut. Vänsterpartiet behövs.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi samarbetar med alla i sakfrågor, däremot kan styre bli svårt med högerpartier

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Herrljunga

Orraholmen ska bli ett kommunalt naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Enda sättet att stoppa klåfingriga politiker att smuggla igenom avverkning.

Elever ska ha tillgång till gratis mensskydd på kommunens skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Självklart!

Kommunen ska verka för att tågen fortsätter stanna i Mollaryd och Torpåkra

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi har lyft denna frågan och lämnat in motion med syfte att ha kvar stoppen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen har ansvar för sina innevånare. Det har inte privata bolag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Ja, på sikt vill vi det.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det kan vara på sin plats, t.ex i frågan om Orraholmen och tågstopp hade det varit befogat. Särskilt med tanke på vilken sammansättning KF har.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Någon form av säkerställan pm att man kan kommunicera borde finnas.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Absolut avgörande för inflyttningen!

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi tycker att det är oetiskt att tjäna pengar på gamla och sjuka.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi skall ta emot när det kräva.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi har en väl sammanhållen skolstruktur i kommunen, så skall det fortsätta vara.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Utöka utbudet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi vill inte höja skatten då det skulle främst drabba låginkomsttagare.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Vänsterpartiet Herrljunga har hoppat över denna fråga