Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Helsingborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet är det enda partiet som vill försvara välfärden. Vi omfördelar resurserna på ett rättvist sätt, skapa trygghet motverka segregation och klimatförändringar. Under långt tid har resurserna till skola, fritid och sociala insatser varit lägre än i jämförbara kommuner. Så ska det inte vara! Vi håller vad vi lovar. Vi satte stopp för marknadshyror och vi ser till att pensionerna höjs.

Våra viktigaste lokala förslag

Skapa en likvärdig skola och bryt skolsegregationen

Skolan ska ge en likvärdig utbildning till alla barn. Det behövs fler anställda, tidigare insatser och samarbete med socialtjänsten, för det krävs mer resurser. Vinsterna i skolan måste stoppas. Vi vill att kommunen startar fler anpassade verksamheter för elever med behov av särskilt stöd. I skolor där elever har svårt att nå målen måste mer stöd sättas in.

Bostäder och gröna mötesplatser

Bostaden är en mänsklig rättighet. Ingen ska behöva göra bostadskarriär för att ha ett tryggt hem att leva i. Vi vill se bra bostäder med rimliga hyror både för unga, ensamstående och stora familjer Våldsutsatta kvinnor ska ha förtur i bostadskö. Vi vill inte bygga en konstgjord ö eller bebygga Oslopiren. Gör istället Oslopiren till en ny grön mötesplats.

Ett inkluderande arbetsliv med schyssta villkor

Ett arbetsliv för alla är avgörande. Bättre samverkan, god arbetsmiljö, medbestämmande för anställda är viktigt. Vi vill lyssna på de anställda och avskaffa minutstyrningen. När människor är delaktiga i det samhälle de lever i ökar tryggheten. Vänsterpartiet vill att fler som varit långtidsarbetslösa ska få arbete. Vi vill att unga ska ha hopp om framtiden och se sig själva i arbetslivet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte i dagsläget

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet vill se ett styre som prioriterar att bygga upp välfärden igen. Vi ser det som tänkbart med ett rödgrönt styre där Vänsterpartiet får starkt inflytande.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Inte med partier vars värderingar skiljer sig från våra.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Helsingborg

Avgiftsfri parkering ska införas i centrum på lördagar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tar klimatkrisen på allvar och vill därför istället ha avgiftsfri kollektivtrafik.

Villor ska prioriteras i nya området Östra Ramlösa

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi behöver bygga yteffektivt med hänsyn till klimatet och prioritera hyrda bostäder istället för eget ägande.

Det ska hållas fler folkomröstningar i Helsingborgs kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi anser att folkomröstningar ska begränsas till större frågor frågor som har stor påverkan. Det har dock endast varit en folkomröstning i Helsingborg och med hänsyn till den tror vi det finns fler frågor som lämpar sig för folkomröstningar. Öresundskraft var ett utmärkt exempel på en sådan fråga.

All utförsäljning av kommunal verksamhet ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig För att ta tillbaka kontrollen över välfärden är det viktigt att kommunen på demokratisk väg ska påverka utvecklingen. Det kan vi inte om vi säljer ut verksamhet.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från byggnation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet vill endast i undantagsfall t.ex. vid stationsnära orter, bygga på åkermark. Därför säger vi nej till logistiklager på åkermark och det nya bostadsområdet i Östra Ramlösa.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Med 6 timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka kan vi behålla personal och bli en attraktiv arbetsgivare. Vänsterpartiet vill på sikt införa en generell arbetstidsförkortning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: De som jobbar inom vård och omsorg ska ha en god svenska, gärna också andra språkkompetenser. Anställer vi utbildad personal ingår godkänd svenska i utbildningen redan, det tycker vi är ett bättre sätt än att införa ett nytt språktest. Med kommunala utbildningar säkrar vi kvaliteten.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen ska ta sitt ansvar och se till att bostaden blir en mänsklig rättighet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet vill inte att vinstdrivande företag ska driva äldreboenden och hemtjänst. Vi vill att skattemedel ska gå till välfärden och omsorgen, inte till privata företag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen ska ta en del av ansvaret för laddstolpar då vi behöver ställa om till fossilfria bränslen, framförallt för att även skapa fler fossilfria bilpooler. Ansvaret för laddstolpar delas då alla måste ställa om, inte bara kommunen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen ska ta sitt ansvar för att ge människor skydd vid krig och kris, precis som vi gjort både under det rådande kriget i Ukraina och under tidigare kriser.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet vill inte att vinstdrivande företag ska få driva skolor. Skattemedel ska gå till eleverna inte till privata företag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vänsterpartiet vill se en utökad biblioteksverksamhet, kulturskola och satsningar på den fria kulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vänsterpartiet vill inte höja den kommunala skatten, utan tycker att det är bättre att de med hög inkomst betalar mer statlig skatt.

Vilka insatser ska Helsingborgs stad prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Helsingborgs val:

 • Avsätta resurser till avhopparverksamhet
 • Ge elevhälsan mer resurser
 • Öka resurserna till socialtjänstens fältarbete

Så svarar V: När man skär ner på välfärden öppnar man för otrygghet. I områden där människor har lägre tilltro till samhället måste vi bygga upp välfärden igen. En likvärdig skola och tidiga insatser är en bra grund, men det behövs också ett aktivt föreningsliv, fritid, kultur och en bra boendesituation. Långsiktiga samarbeten med polis och socialtjänsten behövs istället för projekt och akutinsatser.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Helsingborgs val:

 • Avskaffa äldreomsorgens minutstyrda scheman
 • Utöka tiden på förskolan för arbetssökandes barn
 • Öppna fritidsgårdarna på tider när ungdomar behöver dem

Så svarar V: Det är viktigt att lyssna på de anställda, minutstyrningen i hemvården måste avskaffas och ersättas med en tillitsbaserad modell. För att ge barn lika möjligheter ska fler barn få rätt till förskola och språkutveckling, det behövs också fler pedagoger och mindre grupper. Fritidsgårdarna måste vara nära ungdomarna, på rätt tid och plats och fungera för alla.