Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Hässleholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt, antirasistiskt parti på ekologisk grund. Alltså "Ett Hässleholm för alla".

Våra viktigaste lokala förslag

Stöd till folkbildning

Vi kommer att kämpa för att alla studieförbund i Hässleholm får tillbaka sina kommunala bidrag. Restalliansen har, med stöd av Sd, angripit hela idén med folkbildning. Föreningsliv och folkbildning är oerhört viktigt.

Resurser till välfärden

Vi kommer att jobba för att återställa och utöka resurser till kommunens alla förvaltningar. Vår personal inom vård, skola och socialtjänst har gått på knäna länge nog. De behöver mer arbetskamrater, bättre arbetsmiljö och ro att utföra sitt jobb. Det får vara slut på besparingar och slimmade verksamheter.

Kamp mot vardagsrasismen

Vi måste fortsätta kämpa mot vardagsrasismen och försvara vår värdegrund. Allas lika värde och rätt att vara den man är ifrågasätts tyvärr både i vardagen och politiskt. Normalisering av nedsättande retorik och alternativa fakta hörs både på skolan, på jobbet och från talarstolen i fullmäktige. Vänsterpartiet ska lyfta frågan varje dag och överallt i valrörelsen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En röd majoritet för kommunens bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte tänka oss att styra med SD, KD, M, L eller Folkets väl.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Hässleholm

Ett tiotal naturreservat ska bildas nära kommunens tätorter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Bevara biologisk mångfald, skapa och behålla tysta områden.

Hässleholms stadskärna ska göras bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi anser att det bilfria område som finns idag är tillräckligt men skall bevaras.

Kommunen ska motverka höghastighetsjärnvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: En partidemokratisk process i frågan förs. Bättre att kunna påverka processen inifrån för våra medborgares bästa.

Fler övervakningsningskameror ska sättas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill prioritera förebyggande arbete.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Åkermarken kan inte återställas om vi tillåter att bebygga den.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi anser inte att det behöver vara obligatoriskt.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi står för sex timmars arbetsdag för alla.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi anser att språkkrav i tal och skrift behöver finnas för patientsäkerheten men anser att det ska tillgodoses på annat sätt än genom ett test.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: En fråga vi har drivit länge och kommer fortsätta att driva.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vård skall bedrivas utan vinstintressen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet står för att människor i behov av skydd skall kunna erbjudas det hos oss.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vänsterpartiet anser att skola skall drivas utan vinstintressen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Viktigt att värna Kulturskolan och ett levande kulturliv i kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Om det inte räcker med att prioritera annorlunda kan det behövas skattehöjning.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Hässleholms val:

 • Ge alla kommunala verksamheter utökade resurser
 • Sätta upp laddstolpar för elbilar i hela kommunen
 • Återinföra bidrag till studieförbunden