Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Härjedalen

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står upp för välfärden och jobbar för att hela Härjedalen ska utvecklas

Våra viktigaste lokala förslag

Ett tryggt Härjedalen.

Vi ser idag hur arbetssituationen inom vård och omsorg blir tuffare och tuffare och hur allt färre är beredda att jobba där. Om alla ska få god vård och omsorg måste även personalvården vara god, så att det blir attraktivt att jobba där. Våra vårdarbetare måste få en mindre stressig och belastande arbetsmiljö som de själva kan vara med och påverka. De måste också få arbetstider som gör att de orka

VÄGAR OCH KOMMUNIKATIONER

Vägunderhållet i Härjedalen är under all kritik. De stora vägarna belastas hårt av tunga godstransporter och hög trafik till kommunens turistorter, vilket medför stort slitage på vägbanorna. I tätorter och byar är underhållet av gator och vägar bristande, framför allt när det gäller plogning vintertid, men också när det gäller lagning av hål och slitageskador.

MILJÖ- OCH KLIMATMÅL

Miljö och klimat är viktiga frågor för människor i Härjedalen. Vi vill fortsätta leva i en frisk och blomstrande natur. FN, EU och regeringen har satt upp mål för att hindra miljöförstöring och global uppvärmning. Genom att använda EMAS, EUs ordning för miljöstyrning och miljöredovisning kan man organisera kommunens miljöarbete i fyra steg.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej vi ser inte olika på något eftersom Vänsterpartiet ser hela Sverige, från glesbygd till stor städer.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att vi får vara med och göra goda avtryck i kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Härjedalen

Det kommunala bostadsbolaget ska säljas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det måste finnas ett lokalt bostadsbolag för att hålla ner hyran på hyresrätter. Annars kan inte ex. en undersköterska kunna bo där.

Högstadiet i Sveg ska flyttas till Norra skolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig I den här frågan vill vi låta pedagoger och elever svarar på. Den befintliga högstadieskola är under all kritik och måste stå som prio ett att renoveras för kommunen. Sedan behöver man se över om man ska bygga en helt ny gymnasieskola eller inte. Om det blir fallet kan man låta högstadiet få vara kvar där den är.

Beslutet att överföra vägar till lokala vägföreningar ska rivas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi i Vänsterpartiet vill att kommunen bildar en vägförening, på detta sätt kan kommunen fortfarande ansvara för snöplogning mot en avgift. Och då blir det också rättvist fördelat runtomkring bland Härjedalens kommuninvånare.

Utbyggnaden av turistboenden ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi i Vänsterpartiet vill att man noga ser över om det är nödvändigt att bevilja fler turistboenden i Härjedalen. Det är viktigt att man inte exploaterar runtomkring i Härjedalen och förstör viktiga naturområden.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi i Vänsterpartiet kan inte se vilka kommunala bolag som skulle kunna konkurrera mot det privata näringslivet runtomkring i Härjedalen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi i Vänsterpartiet ser hur sliten omsorgspersonalen är idag och att många väljer att sluta. Då kan det vara ett klokt beslut att man inför detta för att kunna locka till sig fler människor som skulle vilja jobba inom äldreomsorgen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Självklart är det viktigt att man kan det svenska språket men det är också upp till arbetsgivaren att se till att erbjuda människor som inte klara testet att läsa upp sin svenska på arbetstid. För som det ser ut idag i omsorgen så klarar man sig inte utan dessa fantastiska människor.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I denna fråga så har en kommun en mycket viktig roll att spela för att hålla nere hyrespriserna så att ska ha råd att bo.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Här kan flera privata aktörer hjälpa till, så kan kommunen erbjuda mark för att kunna sätta upp dessa laddstolpar. För som vi vet så är detta framtiden och det är viktigt att Härjedalens kommun hänger med i utvecklingen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi har inga privata aktörer som driver någon skolan enbart kommunala och så ska det förbli.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det är viktigt att lyfta fram kultur för det mår vi bra av.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det är svårt att se om det skulle behöva höjas någon skatt just nu, men det får framtiden utse.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Härjedalens val:

 • Lägga resurser på arbetsmiljön inom vård och omsorg
 • Prioritera närodlat vid upphandling
 • Rusta upp gator och vägar