Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Haninge

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet står för alla människors lika värde, jämställdhet, feminism och arbetar mot klassklyftor

Våra viktigaste lokala förslag

Jämlik skola

Alla barn ska klara skolan oavsett vilken bakgrund man har. Bort med vinstuttag från från privata koncerner skolan. Vi behöver högre lärartäthet, fler specialpedagoger och vi vill NPF-certifierade skolor. Vi har fått igenom kostnadsfri frukost i alla kommunala skolor. kommunala skolor lyder fortfarande under demokratiska beslut. Att införa frukost i privata skolor kräver beslut på bolagsstämman.

Äldreomsorgen bli tryggare - mer självbestämmande för brukaren

När pandemin började hade vi 500 timanställda i äldreomsorgen. Den innebar en extrem sårbarhet och stor smittspridning. Vi vill se fasta anställda. Inom hemtjänsten ska brukaren själv bestämma vad som ska göras inom den tilldelade tiden. Minutstyrningen av ärendetiden ska bort.

Bort med 12-timmarspassen

Personalen inom äldreomsorgen tvingas regelbundet att jobba schemalagda 12-timmarspass. Det infördes 2019. Vänsterpartiet är helt emot den typen av schemaläggning. Det är svårt att vara en bra vårdare och jobba patientsäkert när du är slutkörd. Dessa långa arbetspass måste avskaffas omedelbart.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Möjligtvis en hårdare satsning på trygghetsfrågor. Vi har sedan många år ett kommunalt program för ökad trygghet i kommunen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Haninge

Det ska finnas en kommunal F–9 skola i varje kommundel

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Först på tur står en F-9 skola i Jordbro.

Tiggeriförbud ska råda i Haninge

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Nej, att förbjuda någon att be om hjälp är en inskränkning av yttrandefriheten. Självklart ska ingen behöva tigga för sitt uppehälle. Hjälp ska i första hand anordnas i hemlandet - om så krävs med EU:s hjälp. Svenska tiggare ska få hjälp av socialförvaltningen.

Kvinno- och tjejjourer ska erbjudas långsiktig finansiering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Ja, kvinno- och tjejjourerna är experter på heders- och våldsutsatta kvinnor och tjejer. Kommunen bör i första hand anlita kvinnojouren för skyddade boende och stöd. Vi vill se att kommunen finansierar kvinnojouren så de har en lägenhet per 20 000 invånare för utsatta kvinnor.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Ja, det kommer behövas införas på sikt för att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare. Vänsterpartiet vill införa det stegvis inom hemtjänsten och äldreboendena. Realistiskt tar det en mandatperiod att genomföra. Äldrenämnden gick med 43.3 miljoner i vinst 2021. Dessa ska gå till bättre scheman och arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ingen ska diskvalificeras från anställning som rör tvätt, fönsterputs, städning m m. Alla anställda inom hemtjänst och äldreomsorgen ska kunna plugga SFI på arbetstid, för att kunna arbeta närmre de äldre.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig I Haninge finns fler bostadsrätter än hyresrätter. Vänsterpartiet vill att kommunala Haninge Bostäder AB expanderar och bygger fler hyresrätter till självkostnadspris. Största tröskeln in på bostadsmarknaden för ungdomar och lågavlönade är att vi har för få billiga hyresrätter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kommunen rår över de kommunala bolagen Tornberget (kommunala verksamslokaler) och Haninge Bostäder (kommunala bostäder). Vid Tornbergets arbetsplatser och Haninge Bostäders hyresrätter ska det finnas laddstolpar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig I en perfekt värld; ja. Men om en friskola ska göra mer än att iaktta aktieägarnas intressen krävs ett beslut på bolagsstämman. Det bästa är om vi inte har aktiebolag inom svenska skolväsendet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Haninge kommun ska ta emot vår del av den flyktingvåg som finns. Ända sättet att minska flyktingvågorna är att minska krig och förtryck.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Just nu har vi flera fall av fusk bland de privata företagen inom hemtjänsten. Man fakturerar för åtgärder och besök som aldrig gjorts. Det här är ett otyg som drar ner förtroendet för välfärden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig De privata skolorna skummar gräddan av eleverna och lämnar de nyanlända eleverna eller de med särskilda behov till de kommunala skolorna. Systemet är extremt orättvist och dysfunktionellt. Aktiebolagen måste bort ur skolväsendet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vänsterpartiet lägger 97 miljoner i kommunbudget - 5 miljoner mer än kommunstyret. För det får vi billigare lokaler för föreningslivet, kostnadsfri kommunal kulturskola och bidrag till föreningar som ha lovaktiviteter för ungdomar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig I vår budget betalar alla samma som idag. Våra satsningar ryms inom gällande budgetram.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Haninges val:

 • Avsätta mer resurser till kommunens avhopparverksamhet
 • Ge mer resurser till skolorna i de utsatta områdena
 • Införa projektet "Sluta skjut" i kommunen

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Haninges val:

 • Erbjuda kostnadsfri läxhjälp till alla skolbarn
 • Ta fram en kommunal koldioxidbudget
 • Utveckla kommunens fritidsgårdar