Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Hammarö

Varför ska väljarna rösta på er?

Konsekvent står vi för alliansfrihet, nej till Nato, Solidaritet med Ukraina. Pensionsfrågor är viktiga och där är V drivande. Marknadsskolan måste avskaffas. V har drivit den frågan mest konsekvent i många år. Sjukvården måste få resurser och lönerna höjas

Våra viktigaste lokala förslag

Satsning på biblioteken och kulturskolan

Vi vill öka budgeten för biblioteket. Åren av nerdragningar har drabbat biblioteket i flera år med personalminskningar och mindre öppettider som följd. Anslagen till bokinköp är ett av de lägsta i Värmland. Kulturskolan är också en verksamhet som inte är lagstadgad och därför varit föremål för nerskärningar under många år. Det är längre kö än vi har barn i kulturskolan.

6 timmars arbetsdag för utvald grupp inom vården i vid mening

Inom den kommunala sektorn är förekomsten av tunga arbeten vanlig. Förtidspensionering och långa sjukskrivningar är vanligt förekommande. Ett sätt att komma till rätta med detta problem är införandet av 6 timmars arbetsdag. Det handlar om att våga satsa här och då kommer det visa sig läget blir mycket bättre!

Allmänt: hantera den stora skuldbördan

Hammarö är en växande kommun - vi har byggt skolor och äldreboende på senare år och är mycket skuldsatta och skatten är hög. Utmaning: att klara att hålla nivån på vård, skola och omsorg och samtidigt hantera skuldbördan och återigen sänka skatten som vi lovat.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vore bra om styret före valet fick fortsätta, S+V+MP+C

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sans och balans och SD

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Hammarö

De två fritidsgårdarna i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi driver detta sedan många år, så inte oväntad tycker vi det är bra.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Svårt att svara på generellt. Vi har inget sånt i kommunen. Kvalitén är avgörande.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Man bör prova sig fram här med många olika grupper inom vårdsektorn, inte bara äldreomsorgen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi har haft en sådan om skolan och resultatet från rätt så få röstande binder kommunen till kreativa lösningar. Resultatet av en folkomröstning kan åldras fort genom omständigheter man inte kände till vid rösttillfället.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi skall se till att de som behöver undervisning skall få det; språktest är inte framåtsyftande utan syftar till att dela upp grupper.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi har inga privata företag inom skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Här är vi dåliga och vi står ut i Värmland. Särskilt biblioteken är en skam.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi har en hög skatt pga mycket tunga investeringar, men vi har lovat att den skall sänkas stegvis till ursprungsskatten när vi höjde med 150 öre

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Hammarös val:

 • Bygga fler anläggningar för spontanidrott
 • Minska lärarnas administrativa uppgifter
 • Utveckla familjecentralen