Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Hällefors

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi arbetar för att alla delar av landet ska ha tillgång till skola, sjukvård, kollektivtrafik och en rik fritid. Ingen ska vehöva flytta från kommunen för att de inte har tillgång till sådant de behöver. Alla politiska beslut behöver granskas så att de inte drabbar glesbygd och landsbygd orimligt hårt.

Våra viktigaste lokala förslag

Allaktivitetshus

Vi behöver se till att det finns lokaler som gör det möjligt för våra lokala föreningar och privatpersoner att träffas, umgås, röra på sig, ha mindre evenemang eller bara vara. Ett av våra stora problem i samhället idag är ofrivillig ensamhet och den ohälsa som följer, ett allaktivitetshus skulle vara en del i arbetet med att motverka detta.

Bättre villkor för omsorgspersonal

En av de viktigaste yrkesgrupper vi har är vår omsorgspersonal. Det är den personalgrupp som ser till att våra mest utsatta medborgare får hjälp, stöd och omvårdnad. Vi arbetar för att värdet av omsorgspersonalens arbete syns, inte bara i ord utan också i arbetsvillkor, tillit och resursfördelning.

Matbygden

Vi vill lyfta fram alla våra aktörer inom måltid och mathantverk, både privata och offentliga. Vi vill utveckla Pihlskolans restaurang- och livsmedelsprogram, att kommunen upphandlar lokala råvaror till sina kök. Vi vill undersöka möjligheten att servera viltkött, upphandla egna köttdjur och köpa grönsaker från andelsjordbruk. Vi vill att Hällefors ska vara en Matbygd i världsklass!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Lokalt har vi en något mer pragmatisk syn på strandskyddet. För oss är det viktigt att kunna bygga strandnära så länge allmänheten också har tillgång till alla våra sjöar.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill kunna driva vår egen politik så i nuläget har vi ingen självklar majoritetsamarbetspartner. Men egen majoritet är ett önskeläge så klart.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Hällefors

Det mest klimatsmarta alternativet ska alltid väljas i kommunens verksamheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Klimatet är vår absolut viktigaste fråga just nu och kommunen är en stor aktör som kan påverka de satta klimatmålen.

Det ska utredas om kommunen kan ha egna köttdjur för måltidsverksamheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är bra om kommunerna har kontroll över det som serveras i de egna verksamheterna.

Kommunen ska inrätta en investeringsfond där föreningar kan söka bidrag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Civilsamhället bär upp mycket av det som stat, kommun och företag inte klarar av att hantera. Att öka föreningarnas möjlighet att bedriva sin verksamhet genom en fond är en bra idé.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kommunala bolag fungerar väl i vissa sammanhang och det privata näringslivet är att föredra i andra. Det är ingen bra idé att vara allt för kategoriskt i en sådan här fråga.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Många av dem som jobbar inom omsorgen tvingas gå ner i arbetstid pga att det är ett tungt yrke. Det är hög tid att göra 6 timmar till norm.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I principiellt viktiga frågor ska det absolut genomföras folkomröstning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att de som arbetar med våra äldre kan göra sig förstådda. Det är dock inte alltid så lätt att hitta en bra testmetod för språk.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Ett bra boende är grunden i vår upplevda trygghet och en mycket viktig del i våra möjligheter att utvecklas. I en liten kommun är det inte attraktivt för företag att bygga lägenheter så kommunen behöver kliva in där.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi vill inte ha stora utländska aktiebolag som suger ut våra skattepengar ur verksamheterna. Men det är bra om det finns små lokala företag som kompletterar den kommunala verksamheten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Egentligen borde det inte vara kommunens ansvar att se till att det finns laddstolpar men eftersom landsbygd pch glesbygd ofta glöms bort av de stora företagen så landar det på kommunen att lösa.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det behöver vara en proportionerlig fördelning av flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi ska inte ha privata aktörer inom skolan. Idag köper bla gymasieskolan utbildnigar av privata aktörer men det måste finnas kommunala alternativ till dem.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi behöver ha tillgång till kulturaktiviteter genom hela livet på samma villkor som stadsbor har. Och då behöver vi satsa mer på kultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Det ser ut som att vi klarar våra kommunala verksamheter på den skatt som vi betalar in. Men om vi framöver bestämmer oss för att höja kvaliteten i någon del av våra verksamheter så behöver vi eventuellt också höja skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Hälleforss val:

 • Servera viltkött i kommunala matsalar
 • Starta lärlingsutbildningar på gymnasiet där man både lär sig svenska och ett yrke
 • Öppna ett allaktivitetshus i kommunen