Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Göteborg

Varför ska väljarna rösta på er?

För att göteborgarna idag betalar alldeles för mycket för sin kollektivtrafik, de har alldeles för höga hyror på sina bostäder och deras välfärd urholkas av högerns nedskärningar. Röstar väljarna på Vänsterpartiet kommer vi driva för halvera biljettpriserna till 400 kr, storinvestera i billigare bostäder och satsa på välfärden — istället för att lägga skattepengar på hög.

Våra viktigaste lokala förslag

Bostad är en rättighet – inte en vara.

Vänsterpartiet vill bygga fler billiga hyresrätter för att lösa bostadskrisen. Vi vill även hjälpa de som inte har en bostad idag genom att exempelvis köpa bostadsfastigheter och bygga fler tillfälliga bostäder för uthyrning. Alla göteborgare ska ha rätt till en bra bostad oavsett livssituation.

Öka det hållbara resandet - halvera biljettpriset

Vänsterpartiet vill ställa om till ett hållbart samhälle så snart som möjligt. Vi vill exempelvis bryta beroendet av fossila bränslen genom att uppmuntra fler att resa kollektivt. Idag kostar ett Västtrafikkort hela 815 kronor, det är alldeles för dyrt och priset ökar fort. Lokalt vill vi sätta ett stopp för detta genom att halvera priset till 400 kronor.

Sex timmars arbetsdag

Sänkt arbetstid med bibehållen lön möjliggör för kommunen att bli en arbetsgivare som har personalen i fokus. Personalen blir friskare och piggare vilket leder till färre sjukskrivningar och mer fungerande arbetsplatser. Balansen mellan jobb och fritid blir bättre vilket gör att fler får mer energi i sitt jobb och till annat. Dessutom skapas fler jobb och det blir lättare att rekrytera personal.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill i första hand styra och samarbeta med de rödgrönrosa partierna eftersom de står närmast oss, dvs MP, Fi och S. Vi är även villiga att förhandla med alla av fullmäktiges demokratiska partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det är helt uteslutet för oss att samtala, förhandla eller samarbeta med SD.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Göteborg

Scandinavium ska rivas och ersättas av ny multiarena för 16 000 åskådare

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill i första hand att staden ska bygga ett nytt Valhalla, nya sporthallar och en ny Lisebergshall, men samma funktioner går självklart även att uppnå genom en ny multiarena.

Göteborgs stad ska verka för att det byggs småskaliga kärnkraftverk i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker detta är ett dåligt förslag. Vi vill att staden prioriterar att vidareutveckla potentialen i staden för förnybara bränslen såsom sol, vind och biogas, bland annat genom höjda långsiktiga investeringar.

Fler parkeringsytor i centrala Göteborg ska byggas om till bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker detta är ett bra förslag. När vi var med och styrde i Göteborg ökade vi produktionen av hyresrätter och har även fortsatt höga ambitioner inom bostadsbyggandet för bygga bort bostadsbristen och se till att det finns tillräckligt med hyresrätter till rimlig hyra. Bostad är en rättighet.

Kommunen ska köpa in bostadsrätter för att göra om dem till hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker att kommunen ska köpa in bostadsfastigheter och bostadsrätter som sedan kan hyras ut till göteborgare. Göteborg är en mycket rik kommun som har goda möjligheter att köpa in ett stort antal fastigheter, det skulle möjliggöra för många göteborgare att få en permanent bostad och bryta det nuvarande system där plånboken i första hand avgör vem som har rätt till boende.

Restauranger ska få servera alkohol dygnet runt i Göteborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker detta är ett dåligt förslag. I spåret av alkoholförsäljning följer våld och otrygghet vilket betyder att ett utvidgande alltid bör ha synnerligen goda skäl. Många verksamheter nyttjar inte de möjligheter som redan finns. Ur dessa två perspektiv ser vi inte utökade serveringstider som motiverade.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker detta är ett dåligt förslag. Skolplikten innebär att alla barn måste vara välkomna i skolan, vi tycker inte att det bör finnas generella klädkoder.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker detta är ett dåligt förslag. Kommunala bolag är göteborgarnas gemensamma tillgångar och kan fylla viktiga funktioner för stads-, nöjes-, kultur- och näringsliv. Det bästa exemplet på detta är Liseberg, som vi ser som uteslutet att avveckla för att skulle finnas konkurrerande privata verksamheter.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi måste skapa ett hållbart arbetsliv där vi orkar jobba fram till pensionen. Med kortare arbetstid blir vi friskare, mindre stressade och får mer tid till familj och fritid. Dessutom skapar arbetstidsförkortningen fler jobb. En arbetstidsförkortning gör deltidsarbete till heltid och ger ökade löner, därmed ökar möjligheten till ekonomisk självständighet för fler kvinnor.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi anser att kommunala folkomröstningar vare sig är självklart positiva eller negativa. De är ett verktyg för att låta göteborgare yttra sin åsikt och framtiden kan mycket väl innebära att det finns goda skäl att hålla fler folkomröstningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker att den som jobbar i välfärden ska ha god kompetens i svenska. Det behöver tydliggöras vilka krav som ska ställas på vad som anses vara tillräcklig kompetens. Idag råder det stor brist på personal i äldreomsorgen. Ett språktest riskerar att bli dyrt, exkluderande och användas i fel syften. Språktest kommer inte lösa utmaningarna med rekryteringsproblem i äldreomsorgen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet tycker att så många skolor som möjligt ska ta ansvar för nyanlända. Det är bra för integration, språkutveckling och kunskapsutveckling att ha blandade klasser.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet tycker att Göteborg Energi är en viktig spelare när det kommer till laddstolpar, det sagt anser vi att laddstolpar först och främst är en kommersiell tjänst. Kommunen bör däremot prioritera att det finns den nödvändiga infrastrukturen för att bygga de laddstolpar som Göteborg behöver.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi tycker att inga privata vinstdrivande företag ska driva skolor. Skattemedel ska gå till eleverna, marknadsskolan riktar dem till skolföretagens vinster. Vi vill även att staten ska ta över som huvudman för skolan och att utöver det ska endast icke-vinstdrivande aktörer kunna driva skola.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi tycker att kulturen i Göteborg idag underfinansieras, främst exemplifierat genom nedskärningar i stadens kulturverksamheter såsom biblioteken. Vi anser att det behövs mycket mer resurser för att garantera att Göteborg har ett levande kulturliv som är tillgängligt för alla.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi tycker att välfärden behöver mer resurser, inte nedskärningar. Bakom oss har vi flera år av högerns nedskärningar och inom snar framtid även en hög inflation som försämrar villkoren för bland annat skola, äldreomsorg och socialtjänst. Vänsterpartiet väljer att satsa stort på jämlikhet, jämställdhet och klimat, vilket är varför vi under gångna år föreslagit höjningar av skatten med 40 öre.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Göteborgs val:

 • Anställa fler socialarbetare till skolor och förskolor
 • Skapa fler jobb i utsatta områden
 • Utöka elevhälsan i skolorna

Så svarar V: Vi tycker att det är högt prioriterat att garantera att fler lärare, elevhälsa och socialtjänst finns där för våra barn och unga. På grund av resursbrist faller idag många av stadens unga ut ur våra skyddsnät, helt i onödan. Vi tror också det är viktigt att fler föräldrar har realistiska möjligheter till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv, samt att bra boende.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Göteborgs val:

 • Anställa fler lärare i kommunala skolor
 • Minska barngrupperna i förskolan
 • Sätta upp fler solceller på kommunens tak

Så svarar V: Vi tycker att en av de mest prioriterade frågorna bland dessa förslag är att förbättra skola och förskola. Barn och unga är vår framtid, de nedskärningar deras miljöer utsatts för måste vändas genom att satsa mer resurser på personalen, höja kompetensen och förbättra arbetsmiljön.