Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Gnosjö

Våra viktigaste lokala förslag

Arbetsmiljö inom skolan och vård-omsorg

Vi vill fortsätta arbetet med att stärka arbetsmiljön när det gäller villkor, lön, inflytande för särskilt kvinnor som idag har en stressig arbetssituation och känner att det påverkar dem som de ska utföra sitt arbete för, t.ex vårdtagare inom personlig assistans, psykiatrin, men även barn/elever i förskolan och skolan. Vi vill att de ska känna glädje, trygghet i sitt jobb.

miljöfrågor

Vi vill jobba för att det anställs en hållbarhetsstrateg i Gnosjö kommun, som kan ta ett helhetsansvar. Vi vill jobba för att så mycket som möjligt av gods och persontrafik ska ske på ett för miljön hållbart sätt, tåg går före väg t.ex

mäns våld mot kvinnor

Vi vill jobba förebyggande med utbildning på grundskolan i hur man beter sig i en relation. vi vill att barnkonventionen lyfts och att barnens rättigheter blir viktiga. Och det ska inte kosta att få skydd från våld!

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Gnosjö

Kommunens tjänsteresor ska ske med med tåg i stället för bil

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kommunens anställda måste föregå med gott exempel för ett hållbart resande

Kommunen ska anställa ordningsvakter för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Vänsterpartiet Gnosjö har hoppat över denna fråga

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kommunala bolag ska inte ha vinstintresse som mål, skatten ska gå till investeringar i bra bostäder

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Resurser ska gå till i första hand vegetariskt spannmål, inte till att föda upp animalier, det gör att resurser tar slut

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Ett mål som kämpats för länge och som skulle gagna hela samhället, att mer tid ges till återhämtning, motion, familj

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Man ska kunna lita på de förtroendevalda, att de gör sitt jobb

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig För de man är anställd för är det viktigt att man kan kommunicera, det handlar om trygghet för de som anlitar hemtjänsten, att bli förstådd

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Viktigt att alla ska kunna bo bra utan att det ska kosta skjortan, idag betalar de som har hyresrätt mest för sitt boende

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Privat företagsamhet hör inte hemma i vård och omsorg

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Absolut jätteviktigt att det finns service, så att omställningen till ennhållbar bilflotta går snabbare

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi kommer att behöva människor som kommer hit, som flykting har du rätt till skydd och söka asyl

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Tack och lov har vi ingen privat utförare inom skolan idag

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Mer kultur till barn

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi behöver stärka äldreomsorg, förskola, skola samt personlig assistans

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Gnosjös val:

 • Anställa en hållbarhetsstrateg
 • Anställa fler lärare med specialpedagogisk kompetens
 • Införa en högre bemanning i kommunens äldreomsorg