Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Gällivare

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står för alla människors lika värde och att utveckla av vårt samhälle.

Våra viktigaste lokala förslag

Skapa förutsättningar för att kunna bygga bort bostadsbristen

Vi ska stimulera byggandet av bostäder i hela kommunen och vi behöver våga tänka nytt. I vår kommun ska vi ha färdig byggbar mark.

Fler vuxna i våra verksamheter som arbetar med barn och unga

Fler vuxna i våra verksamheter bidrar till ökad trygghet, studiero, delaktighet och en positiv utbildningskultur, därför vill vi fortsätta med satsningen på två vuxna i klassrummet, att minska barngrupperna i förskolan, starta en fritidsklubb för äldre elever och stärka arbetet med barn och elever med särskilda behov.

Öppna ett äldrecenter på Enen

Att öppna ett äldrecenter på Enen som erbjuder måltid, aktiviteter, stöd och information till äldre och deras anhöriga, och att landsbygdens äldre ges liknande möjligheter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre där Vänsterpartiets frågor får stort utrymme.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Gällivare

Personal ska tillåtas driva kommunala skolor mer självständigt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Personalkooperativ kan vara ett bra sätt att öka personalens inflytande och delaktighet på sin arbetsplats.

Kommunen ska fortsätta med P-skivor på kommunala parkeringar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ja, i kombination med parkeringsavgifter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I vår kommun behövs både kommunala bolag och det privata näringslivet för att skapa fler alternativ och lösningar när det kommer till t.ex. bostadsbyggandet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Försök med förkortad arbetstid har påbörjats för sjuksköterskor och socionomer med gott resultat. Vi ser gärna att det vidgas till att innefatta fler yrkesgrupper.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi vill hellre utveckla medborgardialogen och medborgarinitiativet. På så sätt blir medborgarna delaktiga mycket tidigare i processerna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Utifrån den personalbrist som finns inom hemtjänst och äldreomsorg idag är det inte realistiskt att ställa de kraven. Vi ser hellre att personer utan tillräckliga språkkunskaper får möjlighet att studera svenska parallellt med arbete.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Alla skolor ska vara tillgängliga för alla barn.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är viktigt med bostäder som har hyresnivåer för alla inkomstgrupper. Vi tycker också att det statliga investeringsstödet för nybyggnationer behöver återinföras så att det går att bygga nya bostäder med låga hyror.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Våra skattemedel ska inte förvandlas till privata företags vinster. Pengarna ska användas till våra äldre.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är en infrastrukturfråga som bör ligga på riksdagsnivå. Men med ett statligt stöd för utbyggnad och förvaltning är varje kommun det bästa alternativet för att ansvara för drift.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig I den expansiva fas kommunen är så behöver vi var enda person som vill bosätta sig i Gällivare kommun.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kultur är en viktig del i människors vardag och styr över var människor väljer att bo. Vi vill kunna erbjuda ett brett och varierat utbud, speciellt i samband med färdigställandet av multiaktivitetshuset.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det är viktigt att vi alla är med och bidrar för att ha en bra förskola och skola, äldreomsorg, kultur och fritid, gator och vägar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Gällivares val:

 • Bygga fler bostäder
 • Höja lönerna för personal inom vård och omsorg
 • Öka samarbetet med näringslivet för att locka arbetskaft

Så svarar V: Extra viktig Gällivare kommun är en tillväxtkommun och behöver fler människor som flyttar hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, samverka kring rekrytering av arbetskraft och höja lönerna inom äldreomsorgen för att göra det viktiga arbetet mer attraktivt.