Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Gagnef

Våra viktigaste lokala förslag

Bostad åt alla

Bra och billiga bostäder ska finnas tillgängliga i kommunen. Hyrorna ska inte vara för höga och kallhyror ska inte vara ett alternativ. Kraven för att få hyra bostad behöver sänkas. Bostad är en mänsklig rättighet. Det kommunala bolaget, Gagnefsbostäder, äger idag totalt 408 lägenheter runt om i kommunen och sammanlagt finns det 10 500 invånare i kommunen. Det behövs fler kommunala hyresrätter.

Utbildning och barnomsorg

Vänsterpartiet vill se en likvärdig skola och barnomsorg där alla barn, elever och studerande ges det stöd och de förutsättningar de behöver för att kunna utvecklas. Det särskilda stödet för barn i behov behöver bli tillgängligt inte enbart för elever i skolan, utan även gälla barn inom förskolan. Personalen ska ges de förutsättningar de behöver för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt.

Vård och omsorg

Gagnefs kommun ska arbeta främjande, förebyggande och skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva friska och hälsosamma liv. Kommunen ska se till att en god omvårdnad bedrivs för våra äldre, de med funktionshinder, psykisk ohälsa eller andra omständigheter som gör att det finns ett behov av stöd och insatser från kommunen.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Gagnef

Fler fritidsgårdar ska öppna i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Idag finns ingen fast fritidsgård värd namnet och den ambulerande verksamheten har inte den genomslagskraft man önskar. Dessutom med kollektivtrafikens frånvaro under kvällar och helger så behövs fritidsgårdarna i om inte alla åtta orter så där det finns skola med mellanstadie och högstadie.

Björbo särskilda boende ska vara kvar i nuvarande form

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Björbo är den ytterst placerade tätorten i kommunen och även där behövs ett lokalt äldreboende för att de ska kunna få en god och nära vård även där, utan att behöva flytta till annan del av kommunen.

Inkomstkraven för att få bostad av allmännyttan ska sänkas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Tyvärr så finns det inte tillräckligt med bostäder inom allmännyttan utan sittande majoritet ser hellre att andra privata och externa intressenter bygger de bostäder som kommunen behöver. Det kommunala bostadsbolaget har för framtiden inga utsatta planer för att bygga mer, utan endast underhåll och avyttring.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att hindra personer, oavsett ålder, att följa sin religion är inte vår uppgift. Vi kan endast rekommendera att man inte tvingar barn och unga att följa de striktaste av regler inom respektive religion, och därmed slippa förbjuda något dylikt. Baksidan av ett förbud är att möjligheten till "fusk" inom skolan ökar, men vi vill hävda att information och förståelse är bättre än förbud.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det här är en fråga om att värna om miljön. Det är dessutom möjligt att vända på frågan och säga "obligatoriskt med kött två dagar i veckan" - för de som inte kan acceptera en vegetarisk kost. Att tvinga någon att äta något man inte vill eller kan äta bör undvikas i möjligaste mån, därför är detta förslag svårt att genomföra. Men vi är absolut för förslaget.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Privatisering av kommunala verksamheter är inte något som vi ser på med blida ögon. Att privata bolag konkurrerar med offentlig verksamhet är inte av godo. Men verksamheter som kompletterar varandra är väl bättre. I kommunen dock finns inga verksamheter som vi känner till där man direkt konkurrera med privat näringsliv utan det är väl en fråga om att privata aktörer agerar inom det offentliga.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kommunal och vi har drivit denna fråga ett tag nu. Senast vi tog upp den avslogs förslaget av en majoritet där en tredjedel är från (S) och Kommunal. Vi kommer ta upp frågan igen och hoppas på ett bättre gensvar denna gång.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I den mån det går att genomföra folkomröstningar i enskilda större frågor ökar demokratin. Men det ska ske på ett säkert sätt och deltagandet måste vara högt för att man ska kunna lita på resultatet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Med ett sådant test skulle vi redan idag ha begränsat med personal att tillgå. Införs dylika tester så kommer vi få än svårare att få tag på personal som vill jobba inom hemtjänst och äldreomsorg. Vi måste vända på frågeställningen och istället erbjuda jobb och skolning i svenska samtidigt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Nej, motiveringen är jämlikhet och dessutom så skulle det urholka den kommunala verksamheten så att vi inte kan få till en vårdsituation som är godtagbar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Nej, publika stolpar blir problematiskt att underhålla och att få till så de är kompatibla med den stora flottan av elfordon som idag finns där ute. Man ska dock vara med i planeringen av var dessa stolpar ska finnas och då gärna i närheten av kommunal verksamhet för att kunna nyttjas av kommunens fordon.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Tyvärr är det dock så att den bristande allmännyttan och dess bostäder hindrar oss att på kort notis och med ett större antal kommande flyktingar så blir det svårt att leva upp till våra önskemål om att ta emot fler. Men färre tror jag nog ingen vill att vi ska ta emot.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Den privatdrivna förskoleavdelningen som finns idag bör avvecklas omgående och barnen bör tas emot av den kommunala förskolan. Det ska inte finnas privata konkurrerande aktörer på den marknaden hos oss.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Den peng som idag läggs på kultur ska förvaltas bättre. En fri kulturskola t ex är något som vi kommer jobba för den kommande mandatperioden. I övrigt så finns såklart områden där man kan dra ner på budget och lägga på annan kultur men det är små pengar och att lägga ner mer kommer bara betyda fler dyra tavlor i "källaren på kommunhuset".

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi blir färre och färre som ska dra lasset med att försörja vår befolkning. Med en något högre skatt och framför allt skatt för höginkomstagare. Men den skatten är på riks och den kommunala skatten som vi alla betalar in ska räcka lokalt - det gör den inte just nu med de satsningar som behöver göras framöver.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Gagnefs val:

 • Bygga ut kommunala skolor
 • Öka andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet
 • Öka bidragen till föreningar

Så svarar V: Extra viktig Det som saknas i den där listan är satsningen på en lokal bostadspolitik. Idag vill majoriteten lägga ut den på privata aktörer och dra ner på den kommunala aktiviteten. Vi säger att vi behöver satsa med på att bygga hyresrätter med låg hyra för alla ungdomar som vill bo kvar i kommunen men flytta hemifrån och åt de äldre för att kunna sälja det hus de bor i idag.