Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Forshaga

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill: - se en arbetstidsförkortning med bibehållen lön och försök med sex timmars arbetsdag, - behålla samhällsservice i kommunal regi, - att resurser tilldelas så att alla barn når så långt de kan i skolan, - miljöaspekten vägs in vid alla inköp och nybyggen, - att medel till föreningar och arrangemang fördelas utifrån ett jämlikt och jämställt perspektiv.

Våra viktigaste lokala förslag

Jämställda löner för kommunens anställda

Kommunens anställda kvinnor tjänar mindre än kommunalt anställda män. Det finns inget rimligt motiv att det ska vara så. Jämställda löner är förutom en viktig markering, betydelsefullt för att höja kvinnors livsinkomst och därmed en bättre pension. Ett jämlikt och jämställt samhälle är ett bra samhälle.

Bättre kollektivtrafik under helger

Bättre kollektivtrafik på helgerna, till exempel genom kommunalt tillköp av trafik. En väl fungerande och prisvärd kollektivtrafik är en viktig utjämnande insats. Idag är det ungdomar, kvinnor, äldre och de med funktionsvariation som främst utnyttjar kollektivtrafiken, alltså grupper som inte har egen bil i lika hög grad. Det ska vara lätt att göra ett klimatvänligt val, även under helger.

Antal personal som brukare inom hemtjänsten möter bör minska

Personalkontinuitet, alltså antal personal som en brukare möter under 14 dagar, har över tid legat högt för Forshaga kommun. Verksamheten bör organisera så att goda arbetsvillkor går hand i hand med god personalkontinuitet för brukarna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi önskar ett styre som svänger vänsterut i kommunpolitiken.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Forshaga

Kommunen ska öppna fler förskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det föds fler barn då krävs det förskolor. Enkel ekvation.

Mobilförbud ska införas på skoltid i kommunala skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är ingen politisk fråga utan en professionsfråga. Lärare, skolledare och elever avgör detta tillsammans och möjligheten finns redan i dag. Detta är en fråga som inte hör hemma i politiska församlingar.

Alla över 85 år ska garanteras plats på ett anpassat boende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Men ärligt talat, vård och omsorg ska garanteras utifrån behov och inte ålder.

Minutscheman inom äldreomsorgen ska avskaffas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Minutschema är en absurditet. Tidsstudiemannen är liemannens sändebud. Minutschema leder till sämre omsorg för dem som behöver och sämre arbetsmiljö med ohälsa som följd för anställda.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Gemensamt ägande är bättre och förvandlar inte skattemedel till profit.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Mycket bra, men inte bara inom äldreomsorgen. Sex timmars arbetsdag bör bli det nya arbetstidsmåttet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är svårt att formulera folkomröstningsfrågor som inte blir banala och sådana frågor bör de folkvalda ändå kunna fatta beslut om. Folkomröstningar kan bli ett sätt att undvika politiskt ansvar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det behövs inget språktest utan det är hyggligt uppenbart om någon kan, eller inte kan, ett språk och eventuell anställningsbarhet inom hemtjänst eller äldreomsorg. Språktest är ett dolt sätt att institutionalisera indirekt rasism.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Detta ligger i linje med Vänsterpartiets politik.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill ha gemensamt ägande av samhällsservice. Grundläggande ideologisk fråga för Vänsterpartiet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Klimatomställningen kräver en utbyggd infrastruktur av bland annat laddmöjligheter. Marknadslösningar betyder enbart att det byggs där det går att maximera vinster och då väljs det som är mindre lönsamt bort.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi vill ha gemensamt ägande av samhällsservice. Grundläggande ideologisk fråga för Vänsterpartiet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det saknas skolbibliotek på ett flertal skolor i kommunen och bibliotek är en av de viktigaste kulturinstitutionerna som barn och ungdomar möter.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Forshagas val:

 • Införa tätare turer i kollektivtrafiken på helger

Så svarar V: Vi säger jämställda löner i kommunen, bättre kollektivtrafik under helger samt att bättre personalkontinuitet inom hemtjänsten, alltså att brukare möter färre personer som hjälper dem.