Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Falköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett riktigt vänsterparti som vill att den service som du förväntar dig av kommunen ska utföras av kommunen och inte av inhyrda bolag som ska göra vinster på dina pengar. Vi vill ta ansvar, om något fungerar något dåligt vill vi ta ansvar för det fullt ut och inte skylla på en dålig underleverantör.

Våra viktigaste lokala förslag

Gratis frukost till alla barn

Visst är det i grunden ett föräldraansvar att våra barn har mat i magen, men i verkligheten finns det många barn som har mycket svårt att hänga med när man inte har bränsle, vi tror att det är ett effektivt sätt att öka skolresultaten

Stoppa barfattigdommen i Falköping

Det är ett misslyckande att vi just nu har ca 1000 barn som lever i barnfattigdom, vi behöver använda hela kommunen för att vända trenden genom många fler får arbete och även socialt stöd.

Gratis kollektivtrafik

Vi ser inte det rationella i att våra bussar sällan är fulla kanske beroende på biljettkostnaden samtidigt som vi har klimatnödläge. Vi ser att vi får mycket klimatnytta för pengarna om fler enkelt kan välja bussen framför bilen. Det ska vara lätt att göra rätt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Skillnaden är att lokalpolitik handlar om att göra smarta praktiska beslut, och mindre om fyrkantiga principer.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha en röd majoritet i Falköping, men vi kan samarbeta med (nästan) alla partier för att göra Falköping till en rättvisare och tryggare stad

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Falköping

Planerna på att bygga Platåskolan för över tusen elever ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Trångboddheten för våra barn och ungdomar på skolorna påverkar skolresultaten, därför behöver snarast (helst igår) en stor ordentlig skola, vi vill samtidigt ha kvar de små skolorna för de yngre barnen på landsbygden.

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill tycker inte om övervakningskameror men vi ogillar ännu mer att Falköpingsbon inte känner sig trygga när de rör sig utanför dörren, kameror kan behövas som en del för att göra Falköping tryggare.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Om ett kommunalt ansvar utförs på ett utomordentligt sätt så borde det vara vansinne att skrota den fungerande verksamheten bara för att någon privat har valt att starta ett företag med liknande funktioner.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Med en personal som har ett bra arbete med ett fungerande livspussel skapar vi grunden för en god omsorg, vi måste få fler som vill satsa på att arbeta inom äldreomsorgen på en heltid som man orkar med.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Möjligheten att påverka de förtroendevalda i lokala frågor är i praktiken redan stor, att arrangera många folkomröstningar är ett ganska trubbigt sätt att tillämpa demokrati. Men OM en stor grupp ser att politiken tagit ett dåligt beslut så ska möjligheten givetvis finnas.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Friskolor ska givetvis öka kvaliteten genom ökad mångfald, få av oss önskar uppdelade skolor med isolerade grupper av människor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Falköping kommer inte vara en tråkig stad om fler ungdomar och studenter väljer att flytta till/bo kvar i Falköping. Vi vill att det ska finnas valfrihet att välja hyresrätt i HELA kommunen, vi vill ha blandade bostadsområden och möjlighet för alla att bo utanför centralorten om man vill.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Verksamheten kan ibland vara bra i privat form men risken är allt för stor att det blir riktigt dåligt, ett privat företag har i grunden syftet att generera vinst till ägarna. Detta är helt ok för oss generellt men INTE med våra skattepengar! Om vi driver verksamheten i kommunal regi får vi politiker ta fullt ansvar för kvaliteten och kan kan inte skylla på någon underleverantör.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi kan inte vänta tills imorgon, vi måste göra allt vi kan nu.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ska ta emot så många som behövs för att skapa en bra fördelning av hjälpbehövande i hela landet, vi anser att vi ska ta våran del.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi vill ta ansvar sjävla med demokratisk drift av skolan

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Falköpings val:

 • Införa gratis kollektivtrafik i kommunen
 • Utöka bemanningen i äldreomsorgen
 • Öka antalet lärare i lågstadieskolorna