Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Essunga

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Essunga

En ny skola ska byggas i Jonslund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Bra att det satsas på de mindre orterna i kommunen. Dock är våran kommun såpass liten att lärarunderlaget är svårt att fylla på flera små skolor, lokalkostnaderna för flera skolor mot en större centraliserad sådan blir också högre.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig För att vi ska nå klimatmålen måste vi agera med starkare medel och utgå ifrån vegansk kost. Den är både bättre ur allergiperspektiv och kostnad. Tillsätt därefter protein om så önskas en väldigt liten andel kött eller baljbaserat/ärtbaserat. Fläsk men framförallt nötkött står för en väldigt hög klimatkostnad och det är något vi inte har råd med. Bättre med två dagar än inga, dock inte gott nog.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen har en skyldighet att driva skola, vård och omsorg. I detta innefattas även samhällsnyttiga organisationer, infrastruktur av el och kommunikation men även bostäder. Alla har rätt till dessa saker och ska inte vara något som ska upphandlas.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Detta är en fråga partiet drivit under mycket lång tid. Vi sliter ut våran personal, ersätter med obehöriga in i en ohållbar arbetsmiljö och trygghet för de som behöver vården. Sex timmars arbetsdag skulle dessutom få bort delade turer. Stärk rösten och höj statusen bland vårdpersonalen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att vi är ett land med god demokrati är något vi får höra men sällan gäller det beslut på kommunal nivå, något som indirekt påverkar dig som boende i kommunen. Att i god tid gå ut med fakta och information och sen hålla lokala val är ett sätt att ge en rättvis röst till dig som väljare.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att känna sig trygg vid behov av vård är en självklarhet och god kommunikation är en stor faktor i detta. Vi får dock inte blunda för det faktum att vi står för en väldigt ansträngd personal och all avlastning är oerhört viktig för alla. Att tidigt få ut kunnig personal som parallellt med sin anställning har möjlighet till deltidsstudier (kompletterande utbildning) kan vara en väg att gå.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kommunens vision 2040 med stor tillväxt måste innefatta flera kommunägda bostäder i alla storlekar och med reglerad hyra. Vi kan inte räkna med att alla har en medelinkomst och vi måste finnas där för alla. Att ha tak över huvudet är en mänsklig rättighet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: De väldiga kostnader som regionen får betala ut till privata bolag hade kunnat gå till bättre upprustning av kommunägda boende, bättre villkor för personalen och en tryggare miljö för de som behöver vård.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: För att vi tillsammans ska nå de klimatmål som forskningen och EU tagit fram måste vi hjälpas åt med omställningen. Många har kanske redan möjlighet att ha laddstolpar hemma men våra turister till blandannat marknaden, campingen och kulturevenemang måste ha möjlighet att kunna ladda hos oss.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi kan inte främja en kultur där folk i nöd inte känner sig välkomna. Inte minst nu när vi har en kris i Europa, en dag kanske vi behöver någonstans att fly till.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Skolan är en av de viktigaste byggstenarna vi har i samhället. Oavsett vart man bor i landet ska skolan vara likvärdig, det innebär en ökning mindre segregerat samhälle. De oerhörda kostnader som försvinner i skattepengar till riskkapitalt ägda skolor dränerar våra statliga skolor till den grad att vårat land är påväg i en riktigt oroväckande riktining.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kultur är dessvärre något som nerprioriteras. Det finns klar och tydlig statistik på att kultur har stor påverkan på vårat mående inte minst hos våra unga. Att det ska finnas möjlighet till kostnadsfri utbildning för våra elever inom estetiska uttryck är ett sätt att skapa ett bättre mående hos våra barn. Vi får inte heller glömma att kulturen bringar liv, förstärker demokratin i fira uttryck m.m.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi har en relativt hög kommunskatt i nuläget och om vi ska kunna locka hit fler invånare behöver vi hålla hos på denna nivån, detta för att vi inte ska göra avkall på våra samhällsviktiga organisationer.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Vänsterpartiet Essunga har hoppat över denna fråga

Så svarar V: 1. Miljöstrategi borde vara den största frågan att driva i kommunen. 2. Undomshälsan måste tas på allvar. 3. Ett gott samarbete med regionen för utvecklingen av kollektivtrafiken, både för klimatets skull men även för den mänskliga rättigheten att kunna röra sig utan körkort eller bil.