Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Eslöv

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet har den bästa politiken vad gäller jämställdhet, klimat och sjukvård!

Våra viktigaste lokala förslag

Äldre i Eslöv ska må bra!

Vi vill se gratis eller låg avgift till friskvård i preventivt syfte. Bra näringsriktig och god mat för de i hemvården som får bistånd för matleveranser. Regelbundna besök av distriktsköterska till alla som fyllt 80 år. Det skall finnas tillräckligt många vård-och omsorgsboende. Kommunikationer måste finnas för att möte äldres resebehov i anslutning till äldreboende.

Klimat och miljö

Minska matsvinn i skolan. Bättre utbyggd kollektivtrafik, service och bredband på landsbygden. Bättre laddinfrastruktur och mer lokal elproduktion i form av solceller på kommunala byggnader. Ökat antal skyddade naturområden, satsning på återhämtning av våtmark, närhet till naturområden för alla kommunens invånare.

Bättre arbetsmiljö/schysstare jobb

Att Eslövs kommun löser kompetensbristen som många småföretagare upplever genom att möjliggöra fler yrkesutbildningar och samverkan mellan kommun, arbetsförmedlingen, Finsam, Samhall och småföretag. Att kommunen erbjuder fler ungdomar sommarjobb, praktikplatser och yrkesutbildningar. Minskad långtidsarbetslösheten i kommunen genom att erbjuda tidiga insatser till arbetssökande.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Utbyggnaden av snabbtåg!

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En röd/grön majoritet!

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD, KD

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Eslöv

Kommunens kameraövervakning ska utökas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill arbeta i preventivt syfte istället för att kränka medborgarnas integritet.

Fler skyddade naturområden ska inrättas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska fortsätta säga nej till höghastighetstågen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Höghastighetståg kan ersätta tåget men vi vill inte att den går igenom de naturområden som är föreslagna nu.

Nybyggen ska i första hand ske på redan asfalterad eller stenlagd mark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi ska bygga fler hyresrätter och vi ska bygga miljövänligt samt ta vara på jordsbruksmark.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig 6-timmars arbetsdag eller 30-timmars vecka hade varit bra för kommuninvånarnas välmående.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi väljer våra politiker för att de ska ta beslut. Dock kan det ibland vara bra att fråga invånarna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är redan krav på att de som anställs kan tala svenska. Det räcker med SFI-betyg, ytterligare språktester ska inte behövas.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det ska vara lätt för ungdomar att flytta ut. Alla ska ha rätt till bostad inte bara de rika.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det finns inte så många privata skolor i Eslöv men vi vill att skolan ska vara kommunal. Skolan ska vara jämlik och icke vinstdrivande.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Eslövs val:

 • Bygga ut cykelvägarna i hela kommunen
 • Erbjuda äldre gratis friskvård
 • Säkra kommunal service i alla delar av kommunen