Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Eskilstuna

Varför ska väljarna rösta på er?

Det är dags för Eskilstuna att välja väg. Vår stads utmaningar kräver att politiken tar ett annat ansvar. Vi behöver kraftfulla satsningar som ger hopp inför framtiden. Yrkesutbildningar som gör att fler får sitt första jobb. Ett bostadsbyggande som ger mer rimliga hyror och slopade inkomstkrav. En grön omställning med kraftfulla sänkningar på kollektivtrafiken och utbyggnad av solcellsparker.

Våra viktigaste lokala förslag

Utbildning och jobb

Vi ser att utbildning från förskola, grundskola, gymnasieskola är grunden för att ge barn och unga en bra uppväxt och framtid, det är stor arbetslöshet i Eskilstuna och jobben kommer att stå i fokus, där krävs insatser från alla håll och vi kan som kommun satsa ännu mer på vuxenutbildning och yrkesutbildningar och jobba mer aktivt i samverkan med AF, Universitetet och Näringslivet.

Klimatet

Klimatfrågan är avgörande för framtiden. Det behövs mer satsningar på att utveckla kollektivtrafiken i Eskilstuna med både biogasbussar och elbussar. Det krävs stora satsningar på förnyelsebar energi som solceller, vindkraft och vattenkraft. Det behövs mer satsningar på att bygga ut cykelbanor och underlätta för att åka kollektivt. Retuna återbruksgalleria är en plats som vi kan utveckla ännu mera

Bostäder

Bostad är en rättighet. Vi vill bygga ut Allmännyttans hyreslägenheter i Eskilstuna och pressa ner hyrorna så att fler har råd att bo och leva. Att stoppa utförsäljningar av det kommunala bostadsbolagets hyreslägenheter är avgörande. Det har pågått utförsäljningar under flera år i Eskilstuna av bostäder med rimliga hyror. Många människor i Eskilstuna idag har inte råd med hyran.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej vi har samma uppfattning i Eskilstuna som Vänsterpartiet på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterpartiet vill se en ett rödgrönt styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte styra med Sverigedemokraterna. Vi vill ha ett rödgrönt styre.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Eskilstuna

Kjula flygplats ska läggas ner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet anser att flygplatsen ska läggas ner, om försvaret inte vill ta över och bekosta den ska ytan användas till logistikparken där behovet av mark är stort.

En ny scen ska byggas i Stadsparken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi anser att om vi vill ha en levande stad så måste vi främja kulturlivet i Eskilstuna. En ny scen i stadsparken skulle ge större möjligheter, särskilt under sommartid, att nå fler Eskilstunabor. Det finns ett stort intresse för arrangemang i Stadsparken och en ny scen skulle bli en naturlig mötesplats mellan människor och över generationer.

Kommunens gymnasier ska erbjuda fler utbildningar inom bristyrken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi anser att det är viktigt att den kommunala gymnasieskolan på alla sätt och vis ser till att erbjuda så många möjligheter som möjligt för ungdomar, och det är viktigt att det inom kommunen ständigt görs analyser av hur det ser ut på arbetsmarknaden och kommande bristyrken och matcha upp det för att se till att ungdomar också kommer i jobb snabbare efter avslutad gymnasial utbildning.

Personer med hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi anser att det är viktigt att den kommunala vården och omsorgen byggs ut i Eskilstuna och att kvaliteten ständigt förbättras och utvecklas för brukarna och att grundbemanningen höjs. Vi anser inte att privata företag eller riskkapitalbolag ska bedriva välfärd då det görs stora vinstuttag.

Inga fler kommunala hyreslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi anser att kommunala hyreslägenheter ska ägas av kommunen och att det ska förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och ses som en stor tillgång för att bygga ut välfärden. Bostad är en rättighet. Vi vill att det byggs fler kommunala hyreslägenheter med rimliga hyror och vi vill att det görs renoveringar i det gamla hyresbeståndet i dialog med de boende och där inte hyrorna chockhöjs.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är bra med kommunala bolag som ser till att stärka välfärden tex som Eskilstuna Energi och Miljö.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi anser att det är viktigt att införa 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen. Vi har lagt motioner om det tidigare i Eskilstuna att införa det som projekt till att börja med och sen utvärdera. Men vi har fått avslag på våra motioner. Vi kommer att fortsätta driva frågan om 6-timmars arbetsdag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi anser att det är viktigt att alla som utbildar sig inom vård och omsorg får träna på svenska språket så mycket som möjligt i den pågående utbildningen samt att det erbjuds extra stöd i att få träna på att konversera svenska språket under tiden man är anställd. Det genomförs redan sådana satsningar inom vård och omsorg i Eskilstuna och det kan behöva utvecklas.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar i utbyggnaden av laddstolpar för att på så sätt bidra till den gröna omställningen. Redan idag finns flertalet laddstolpar uppsatta i Eskilstuna men vi vill se fler.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi anser att vi som kommun ständigt ska vara en del av vår omvärld. När det händer fruktansvärda förändringar i vår omvärld som tex. krig, naturkatastrofer, demokratier som faller och människor måste fly så ska vi som kommun ta vårt ansvar i att ta emot flyktingar i vår kommun och samarbeta med Länsstyrelsen och hela Sverige på allra bästa sätt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi anser att skolan inte ska drivas av privata företag, många av dem gör vinst på elever och pengar försvinner ut ur Sverige istället för att gå till att förbättra skolan och till eleverna så att mer skattemedel fördelas för att tillgodose alla barns och ungdomars behov i skolan av kunskap och omsorg. Riskkapitalbolag ska inte få bedriva skola.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi anser att det är viktigt att kulturen är en del av välfärden och utvecklingen i Eskilstuna kommun. Det är viktigt att främja de lokala kulturutövarna mera och att musiken, dansen, konsten och alla kultur blir mer integrerat i förskolan och skolan men också i hela i det offentliga rummet i Eskilstuna kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi anser att kommunalskatten ska användas för att höjas vid behov i kommunen som uppstår och vi inte kan lösa på annat sätt. Om det är så tex att det skulle bli en situation där skolan eller vård och omsorg riskerar att helt underfinansieras då anser vi att vi kan behöva höja kommunalskatten för att det inte ska bli kraftiga försämringar i välfärden.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Eskilstunas val:

 • Avsätta mer resurser till avhopparverksamhet
 • Skola, polis och kommun ska rikta insatser mot unga som riskerar att bli kriminella
 • Öka resurserna till kommunala vuxenutbildningar för att minska arbetslösheten

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Eskilstunas val:

 • Anställa fler speciallärare i kommunens skolor
 • Bygga fler bostäder för ungdomar och studenter
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta