Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Ekerö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti för alla men framför allt för hyresgäster, arbetare och vår politik syftar till ett jämlikt samhälla där ingen ska glömmas bort. Vi är starka i sociala frågor och arbetsrätten för att nämna några saker. Vi vill ha en jämlik skola utan stora koncerner som konfiskerar skattemedel.

Våra viktigaste lokala förslag

Bygga fler hyresrätter

Vänsterpartiet Ekerö vill bygga fler hyresrätter. Det ska vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med. Hyresrätten har många viktiga egenskaper. För det första är det många fler som har råd med hyresrätt, jämfört med villa och bostadsrätt.För det andra underlättar hyresrätter rörlighet och gör det enklare att flytta dit jobb och utbildning finns.

Skola, vård och omsorg – stoppa vinstjakten i välfärden

Motverka etablering av vinstdrivna koncernskolor. Värna om de mindre glesbygdsskolorna samt arbeta för att skolan på Munsö återöppnas som en F-6 skola. Stopp för utförsäljning av kommunala skolor och deras lokaler. Vård och omsorg ska bedrivas i kommunal regi, inte av vinstdrivna välfärdsprofitörer. Bort från otrygga timanställningar till trygga tillsvidareanställningar med bra arbetsmiljö.

Klimat- och hållbarhetsarbete.

Låga koldioxidutsläpp och hållbarhet ska genomsyra besluten som fattas i kommunen. Stoppa resursslöseri i form av rivningar av befintliga kommunala byggnader. Arbeta för spårbunden kollektivtrafik till Ekeröarna. Gratis eller prisreducerad lokaltrafik för kommunens medborgare. Ekerö bör ligga i framkant vad gäller att köpa in och servera närproducerad och ekologisk mat i kommunens verksamheter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi hoppas självklart på en vänstermajoritet i riksdagen så att vi kan åtgärda växande klyftor och ta ansvar för viktiga samhällsfunktioner som är kraftigt eftersatta med decennier av högerpolitik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan inte under några omständigheter styra tillsammans med SD.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Ekerö

Munsö skola ska bli en låg- och mellanstadieskola igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Byskolor och andra små skolor som bedrivs demokratiskt med elever och kvalité i undervisngen som prioritet.

Kommunen ska uppföra ett allaktivitetshus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kulturen och föreningslivet är oumbärligt i en demokrati.

Kommunen ska underlätta för bostadsbyggande i strandnära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Allemansrätten är viktigare

Kommunen ska inte sälja mark till friskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi måste vara rädd om våra gemensamma tillgångar. Inte sälja billigt.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Utvilade medarbetare med bra villkor levererar kvalité i omsorgen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ibland kan det vara bra med folkomröstning.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill underlätta för personalen att lära sig svenska som är en viktig del av integrationen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Självklart.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Alla har rätt till en bostad. Hyresrätten är missgynnad boendeform när det kommer till olika typer av stöd.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det beror på i vilken form. Profitörerna i vård och omsorg måste bort.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi måste hjälpas åt när världen brinner.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Koncernskolorna har ingen plats i vårt samhälle

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kulturen är ett eftersatt område i vår kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Pengar behövs till omsorgen

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Ekerös val:

 • Anställa fler pedagoger i kommunens skolor
 • Ge mer resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor