Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Eda

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill satsa på skola, vård och omsorg. Vi vill även öka vårt invånarantal, därför vill också satsa på kultur och fritid.

Våra viktigaste lokala förslag

Arbetskläder

Vi vill att alla kommunala verksamheter där man behöver arbetsskor/arbetskläder ska tillhandahålla det till våra anställda.

6 timmars arbetsdag

Vi vill, på sikt, införa 6 timmars arbetsdag för alla kommunens anställda. Men vi vill börja med mindre projekt.

Kultur

Vi vill bevara skyddsvärda byggnader och på sikt samla flera museum under samma tak.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Ja, vi är för vargjakt, det är inte vårat parti på risknivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill självklart ingå i det politiska styret, men det viktigaste för vår kommun är att gå till en stabil majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Sjukvårdspartiet.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Eda

Kommunen ska säga ja till vindkraft på Björnetjärnsberget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Platsen lämpar sig inte för storskalig vindkraft.

Demensvården ska centraliseras till Charlottenberg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi har en välgjord utredning som visar på att det är lättare att rekrytera rätt kompetens om det centraliserad. Ligger även nära vårdcentral.

Högstadiet ska centraliseras till Gunnarbyskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Nej, det bör finnas valmöjligheter. Däremot bör skolan uppmuntra eleverna till att äta mindre kött. Exempelvis kan man lära ut vegetarisk matlagning i hemkunskapen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Helt i linje med vår politik, men vi vill ju att det, på sikt, ska gälla alla anställda i kommunen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Nej det tycker vi inte. Vi litar på att kommunens chefer kan bedöma om en person kan nog med svenska så att den utföra sina arbetsuppgifter itan att det går ut över säkerheten

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är en självklarhet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker att det bör kommunen kunna göra. För Edas del så kan det bli en framtids fråga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Om vi ska få folk att flytta till kommunen, så måste vi ha mer att erbjuda än vård, skola o ch omsorg.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det bör vara högre statlig skatt så att de rika kommunerna bidrar mer till kostnadsutjämningssystemet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Edas val:

 • Erbjuda läxhjälp till alla elever i grundskolan
 • Höja bidragen till föreningar
 • Utöka vidareutbildningen av äldreomsorgspersonal