Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Degerfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet i Degerfors är det parti som tar ekonomin på allvar efter år av vanskötsel från tidigare styre kört ekonomin i botten under 2 år.

Våra viktigaste lokala förslag

En ekonomi i balans.

Den ekonomiska oredan som tidigare styre orsakat under 2019 och 2020 måste vi återställa för att sedan kunna arbeta med reformer och satsningar för framtiden.

Arbetsmarknadsåtgärder till egenförsörjning.

Från och med 2022 har en omstrukturering gjort på arbetsmarknadsenheten som innebär ett ändrat fokus. Skapa möjlighet att från att vara bidragsberoende till egen försörjning.

Ett levande centrum

Vi ska verka för att det blir ett levande torg och ett levande centrum. Sedan Coop slog igen är det ett tomt torg. Det vill vi ändra på.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Självklart ska vi försöka hitta en majoritet där vi långsiktigt kan styra kommunen framåt för att bli en attraktiv kommun.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Degerfors

Anpassa upphandlingar av varor och tjänster så att lokala företag kan delta

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Digitaliseringen av äldreomsorgen ska öka

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Dock krävs att man nationellt är med och stöttar detta för att det ska vara genomförbart och speciellt för små kommuner.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det beror på frågan och allmänintresset.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Viktigt att kunna förstå instruktioner och kommunicera med brukarna.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill inte ha friskolor. Detta är en anledning, att man väljer ut elever. Sedan så är det fel att privata gör vinst på skattemedel.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi har detta redan i kommunen. Dock behövs andra aktörer som kan bygga bostäder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi är emot vinstdrivande företag inom den gemensamma välfärden. Allt för många dåliga exempel finns.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är idag oklart hur man ska bygga ut infrastrukturen kring laddstolpar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen måste ha resurser för att kunna ta emot och bäst att avgöra det är den egna kommunen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Det finns inga privata företag som driver skola i vår kommun.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Det är viktigt att ha tillgång till ett varierat kulturutbud för att kunna vara en attraktiv kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Då vi håller på att åtgärda det budgetunderskott som forna allian(S)en skapade så kan vi inte i dagsläget se när vi kan sänka skatten på ett ansvarsfullt sätt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Degerforss val:

 • Avsätt resurser för att göra Degerfors centrum mera levande
 • Avsätta mer resurser till barn som behöver särskilt stöd