Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Burlöv

Varför ska väljarna rösta på er?

För att säkra tillgängligheten av bra välfärd i offentlig regi.

Våra viktigaste lokala förslag

Friskoleetablering söndrar den kommunala skolan

Vänsterpartiet vill att kommunen skall arbeta aktivt för att förhindra en etablering av friskolor i kommunen. Anledningen är att de pengar som elever tar med sig behövs bäst i den kommunala skolan som löper stor risk att bli underfinansierad om elever med god studievana lämnar och elever med större behov av stöd stannar.

Behåll offentlig verksamhet offentlig

Vänsterpartiet vill att kommunen utvecklar den befintliga verksamheten exempelvis äldreomsorg, hemtjänst och daglig verksamhet i offentlig regi. De kommunala verksamheterna syftar till att uppfylla lagstadgade krav samt ge en god levnadsstandard för individer som inte kan klara sig själva. Vi anser att det inte är lämpligt att låta privata utförare med vinstintressen bedriva dessa verksamheter.

Utemiljö

Den kommunala utemiljön behöver rustas upp och hålla högre kvalité. Det finns många bra exempel men också allt för många dåliga. Skötseln av gator och parker bör återtas i kommunal regi, det är uppenbart att kvalitén är sämre än vad kommunens innevånare förtjänar. Flertalet insatser behövs för att uppnå godtagbar nivå.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inget väsentligt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett kommunalt styre bestående av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det finns inga förutsättningar för ett samarbete med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Burlöv

Kommunen ska motverka etableringar av friskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Friskolor skapar en segregerad skola. En eventuell etablering kommer skapa höga kostnader för den kommunala verksamheten.

Äldre ska själva få välja vem som ska sköta hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Hemtjänsten i kommunal regi skall hålla hög kvalité och äldre ska kunna känna sig trygga med det. Erfarenheter från andra kommuner visar på höga kostnader för administration och mindre insyn i hemtjänstverksamheten. Kommunens egna utredning angående detta visar på detsamma.

Kommunen bör verka för att en vårdcentral öppnas i Åkarp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Regionen är de som beslutar i dessa frågor och Burlöv kan meddela dem om det finns intresse av en vårdcentral i Åkarp.

Burlövsbostäder ska inte säljas ut utan fortsätta ägas av kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kommunalt ägda bostäder utgör en bra grund för medborgarna i val av bostad, dvs. hyresbostäder behövs som alternativ. Det kommunala bostadsbolaget kan agera samhällsnyttigt istället för att fokusera på vinst.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Finns det en samhällsnyttig aspekt av bolaget bör det finnas.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I grunden är det viktigt att barnen äter men man måste ha miljötänk i alla kommunala verksamheter.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Att arbeta inom välfärden kan vara slitsamt för kroppen och ett bra sätt att kunna ha ett hållbart arbetsliv är att ha kortare arbetsdagar. De studier som finns om detta visar att personal som arbetar kortare gör samma insats som om de arbetat längre dagar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I den mån det finns frågor som är av den karaktär att det behövs folkomröstningar är Vänsterpartiet inte emot dem.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Man ska kunna det språk som man bedriver hemtjänst eller äldreomsorg på. Behövs det extra utbildning för att kunna ge god omvårdnad är det kommunens ansvar. Det lättaste sättet att lära sig språk bra är i yrkeslivet och ett test får inte användas i syfte att gallra.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Alla ska ha råd att bo till en rimlig kostnad. En förutsättning för att unga ska kunna flytta hemifrån är att det finns bostäder de har råd att bo i. Detta gäller även äldre och personer som får förändrade livsförhållanden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen ska ta emot de flyktingar som vi blir anvisade samt de som själva söker sig hit.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Då ingen skola bedrivs i privat regi så är vi tillfreds med detta. Den enda förskola som bedrivs av ett förtag får dock gärna byta bolagsform.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det är långa köer till kulturskolan och kulturutbudet i övrigt är nästan obefintligt. Här behövs en ordentlig plan för att komma tillrätta med problemet. Det saknas även lokaler för föreningsverksamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Inte mer än vad som krävs för att ge en god välfärd till våra innevånare.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Burlövs val:

 • Förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen
 • Minska barngruppernas storlek i förskolan