Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Botkyrka

Varför ska väljarna rösta på er?

För att säkra en politik för minskade klyftor, stärkt demokrati, offensiv klimatpolitik och social trygghet.

Våra viktigaste lokala förslag

Nattöppen förskola

Fram till 2019 fanns en nattöppen förskola i Botkyrka kommun, men den lades ner av den S-ledda majoriteten. Vänsterpartiet vill att en nattöppen förskola öppnar upp igen så att till exempel ensamstående föräldrar som behöver jobba natt kan göra det.

Allmännyttiga lägenheter

Vänsterpartiet vill ha fler allmännyttiga och klimatsmarta hyresrätter med rimlig hyra och ett stopp för utförsäljningar. Den stora utförsäljningen av bostäder på Albyberget har inneburit stora problem för hyresgästerna.

Pengar till välfärden

De senaste åren i Botkyrka har präglats av nedskärningar i välfärden. Det behövs mer pengar till skolan, äldreomsorgen och sociala verksamheter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En rödgrön majoritet med ett starkt Vänsterparti.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Botkyrka

Det ska krävas ett polistillstånd för att tigga

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Fattiga ska inte kriminaliseras.

Tullinge ska bilda en egen kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Botkyrka blir starkare som sammanhållen kommun.

Kommunen ska erbjuda en nattöppen förskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Ingen ska tvingas till arbetslöshet för att barnomsorg saknas.

Fler naturreservat ska bildas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kunskap i svenska är nödvändiga för att klara jobbet. Kommunen ska erbjuda språkutbildning till redan anställda som behöver det.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Klimatnödläget kräver en snabbelektrifiering av bl a transporter. ”Marknaden” klarar det inte själv.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Folkomröstningar försvagar medborgarnas möjlighet till ansvarsutkrävande.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Sådant hanteras bättre mellan lärare, elev och föräldrar utan förbud.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Skattepengar ska inte gå till privata vinster.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kultur, inklusive idrott och föreningsliv är avgörande för demokratin CH folkhälsan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Om inte statsbidragen höjs kan det bli nödvändigt med höjd kommunalskatt.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Botkyrkas val:

 • Arbeta mer med fältassistenter för att nå ut till unga
 • Ge mer resurser till skolorna i utsatta områden
 • Utveckla kommunens avhopparverksamhet

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Botkyrkas val:

 • Bygga fler allmännyttiga hyresrätter
 • Ge mer resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
 • Öka andelen vuxna i kommunens skolor