Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Boden

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi vill verka för ett jämställt och jämlikt Boden för ALLA Bodensare.

Våra viktigaste lokala förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön

Vi vill starta ett projekt där sex timmars arbetsdag med bibehållen lön ska prövas. Vi anser att sex timmars arbetsdag skulle minska sjukskrivningstalen och göra vård- och omsorgsyrket mer attraktivt.

Prioritera byggnation av små och billiga hyresrätter.

Det byggs i Boden men med alldeles fel prioritering. Våra äldre och våra ungdomar behöver någonstans att bo, därför vill vi prioritera byggandet av små och billiga hyresrätter framför dyra bostadsrätter.

Mer stöd till kultur-, idrotts- och byaföreningar.

Vi vet hur mycket kraft och idérikedom som finns i Bodens kultur- och idrottsliv. Därför vill vi öka stödet till kultur-, idrotts- och byaföreningarna för att de själva kunna anordna evenemang.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inte för tillfället, men vi löser frågor internt om ett sådant läge uppstår.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se en politisk majoritet som bygger på solidaritet och rättvisa, fritt från mygel och korruption!

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte att samarbeta med rasistiska partier.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Boden

Bup och socialtjänsten ska utlokaliseras till skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Inte en helt enkel fråga. BUP och socialtjänsten ska naturligtvis samordna med skolan men inte ingå i skolan.

Kommunen ska öka anslagen till kultur

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Därför behöver vi satsa på kulturen både i centralorten och i byarna.

Kommunen ska öppna en lågstadieskola i Bredåker

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska höja elevpengen till de mindre skolorna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är mer än 100 år sedan 8-timmars arbetsdag infördes. Det är nu dags att börja införandet av sex timmars arbetsdag om människor ska orka arbeta hela vägen till pensionen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det byggs alldeles för dyra lägenheter i Boden. Våra ungdomar och våra äldre måste ha någonstans att bo!

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är inte rimligt att privata företag ska göra vinster på vården av våra äldre.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen ska kunna tillhandahålla laddstolpar, men elen ska man naturligtvis betala för själv.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det kan knappast vara aktuellt med tanka på den akuta situationen i bland annat Ukraina.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Det är inte rimligt att privata företag med vinstintresse ska driva skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Bodens val:

 • Avsätta medel till att renovera skollokaler
 • Minska barngrupperna i förskolan
 • Stärka elevhälsan