Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Bjuv

Varför ska väljarna rösta på er?

För att partiet står för jämlikhet, solidaritet, rättvisa. Det vill minska klassklyftor i samhället och värna för välfärd i samhället.Alla människor är lika och alla skall ha rätt till riktig bra sjukvårdsystel och kostnadsfri skola. Vänsterpartiet är emot privatiseringen av sjukvård, skola tex. Privatiseringen av vitala samhäkssfunktioner och institutioner leder till försämrad sjukvård och skola

Våra viktigaste lokala förslag

Allas rätt till en likvärdig skola och utbildning

De lärare som arbetar i våra skolor ska ha rätt utbildning för att kunna utföra sitt uppdrag. Till sin hjälp skall det finnas tillräckligt mycket specialister inom elevhälsan. Skolan skall vara jämlik. Skolarbete skall bedrivas i skolan. Skolan skall vara tydlig i sin kommunikation till vårdnadshavarna.

Heltidsarbete är en rättighet, inte en skyldighet.

Vi tycker att en heltid innebär en 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön detta gör att fler kan komma ut i arbetslivet och kropp och själ håller för att arbeta till 65 års ålder. Vilket i sin tur minskar kostnader för sjukskrivningar och arbetsskador.

Fritidsgårdar i kommunen skall vara öppna och tillgängliga.

Fritidsgårdarna skall vara inkluderande och varierande. Vi vill att det alla dagar i veckan skall finnas en fritidsgård i någon kommundel som är öppen för möten med de unga. Verksamheten bör samarbeta med föreningslivet, vilka kan göra stor skillnad genom att erbjuda varierande aktiviteter. Gratis kollektivtrafik inom kommunen innebär att de kan åka till de olika öppna fritidsgårdarna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte vad jag känner till

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Vänsterpartiet som har ca 500-600 000 väljare i skall ingå i regeringssamarbete.Vänsterpartiet är inget ytterkantsparti utan partiet som har bra ideolohi och partiprogram och vill satsa på välfärd i det svenska samhället.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är öppna för samarbete med alla riksdagspartier som tillhör det vänstra block

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Bjuv

Läxor i kommunens grundskolor ska avskaffas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Eleverna skall utföra hemmaläxor också.Man lär sig inte allt på föreläsningar

Kommunen ska äga fastigheter i stället för att hyra dem

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Som socialistiskt parti tycker vi att kommunen skall äga en del fastigheter.

Bjuvs kommun ska fortsätta samarbetet i Söderåsens miljöförbund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Hälsosam miljö och vacker natur är viktigt för invånare i kommunen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Med tanke på hur mycket köttindustrin släpper ut växthusgaser är det viktigt att nummera satsa på vegetarisk kost under dessa här extrema klimatförändringar.Vi blir tvugna till att förändra vår livstill.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ingen kommentar

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Viktigt med språkkunskaper inom äldreomsorg

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Alla skall ha tillgång till bra och hälsosamt boende

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Privatisering av äldreomsorg leder till nedskärningar på perosnal och servicen. Vinster i välfärden leder till korruption och försämrade anställningsvillkor för personalen

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Skolor får inte drivas av privata företag. Sverige är det enda landet i Europa som har privata skolor. Vi tycker att det leder till diskriminering och utanförskap

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Skatt skall man betala. Starka kommunala finanser skall vi ha.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Bjuvs val:

 • Göra en lönesatsning på vård- och omsorgspersonal