Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Berg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet arbetar för allas lika värde, en välfärd för alla, en levande landsbygd, en pension värdig namnet, en bra sjukförsäkring, och för miljön och klimatet.

Våra viktigaste lokala förslag

Äldreomsorg med både de äldre och personalen i fokus

För att vi ska kunna behålla kompetent personal och ge de äldre den bästa vården behöver vi göra ett par förändringar. Pandemin har visat hur sårbar vården kan vara, vi behöver därför öka grundbemanningen. Trygga anställningsformer med heltid som norm, med möjlighet att gå ner i tid. Delade turer skall undvikas. Personalen ska få vara delaktiga i schemaläggningen.

Grön omställning på landsbygden

Omställningen till ett fossilfritt samhälle har redan startat, men behöver intensifieras för att kunna komma i mål. Vi behöver titta på lösningar för oss på landsbygden, och detta behöver vi göra tillsammans - kommunen, företagare och invånare.

Levande landsbygd

Bergs kommun ska vara attraktivt att leva och verka i. För detta krävs bättre förutsättningar för företagande på landsbygd. Människor måste garanteras grundläggande samhällsservice oavsett var de bor. Vår landsbygdspolitik bygger på långsiktighet, en utvecklad samverkan, ett större regionalt inflytande och att staten ska ta ett större ansvar för landsbygdsfrågorna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vänsterpartiet förordar förnybar energi såsom exempelvis vindkraft, vilket vi i Berg också gör, men vi säger nej till vindkraft i skyddade områden och där det finns höga naturvärden.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se en majoritet som förverkligar en vänsterpolitik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Berg

Kommunen ska äga förskolelokaler istället för att hyra av privata företag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att äga och förvalta sina egna lokaler blir billigare i längden.

Kommunen ska säga nej till en vindkraftpark på Nordkölen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi förordar förnybar energi men vi anser i detta fall att området redan har nått sin fulla potential med befintliga vindkraftverk. I närområdet finns både Kungsörn som häckar samt två samebyar som bedriver rennäring, vilket vi vill ta hänsyn till.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi kan inte förvänta oss att ett rent vinstdrivet företag tillhandahåller allt som krävs i en kommun. Det finns redan regler och lagar som reglerar på vilket sätt kommuner får bedriva näringsverksamhet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Personalen inom äldreomsorgen är hårt ansatta med högt arbetstempo, delade turer och underbemanning. I andra kommuner har sex timmars arbetsdag varit ett framgångskoncept med friskare och gladare personal, och man har dessutom haft lättare att rekrytera. Vi anser att de som byggde landet ska få en vård värd namnet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Folkets röst är viktig så en folkomröstning kan vara på sin plats ibland, samtidigt som det är de folkvalda politikerna som ska lyfta och stärka folkets röst.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: God omvårdnad är viktigare än ett statiskt språktest som är lika för alla. Hur duktig du är på grammatik påverkar inte hur väl du kan erbjuda vård, omvårdnad och omsorg. Däremot är det eftersträvansvärt att du ska ha viss utbildning, exempelvis undersköterska, om du jobbar inom äldreomsorgen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: En självklarhet!

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Givetvis, en förutsättning för att alla som vill leva och verka i Bergs kommun ska kunna göra det.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi har sett hur vinst går före de äldres vård och omhändertagande, vilket är oacceptabelt. Givetvis ska det kontrolleras att kommunen uppfyller kraven för en värdig vård och omsorg.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Som ett led i den gröna omställningen är detta ett mycket bra förslag.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi står upp för asylrätten. Samtliga EU länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vinst får aldrig gå före barnens lärande och utveckling.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kultur är en nyckel till välmående, därför bör kommunen fortsätta sitt riktade arbete för kulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: För en fungerande välfärd behöver skatten bibehållas som den är idag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Bergs val:

 • Servera lokalproducerad mat en dag per vecka i kommunal verksamhet
 • Stärka samernas rätt till inflytande vid exploatering av naturresurser
 • Öka grundbemanningen i äldreomsorgen