Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Arvika

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti som kämpar för jämlikhet och jämställdhet och klimatet. Dessa frågor är i fokus för vår politik.

Våra viktigaste lokala förslag

arbetstidsförkortning

Att se över hur man ´kan förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för anställda inom vård och omsorg.

språkombud

att införa språkombud i Vård och omsorgs verksamheter för att öka trivseln på arbetet och tillvarata allas kompetenser

Förstärka elevhälsan

För att tidigt upptäcka elever som mår dåligt och kunna hjälpa dem

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är nöjda med det politiska styret som finns nu och ett starkt V ger mer feministisk, socialistisk och antirasistisk politik på ekologisk grund.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Arvika

Det ska vara gratis att få ut allmänna handlingar i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ser det som viktigt att det är möjligt att få ut kommunala handlingar, men om det är stora mängder krävs det personal som tillhandahåller dessa handlingar. Det gör att det blir nödvändigt att ta ut en administrativ avgift för detta.

En strandpromenad ska anläggas i Arvika hamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett kulturhus ska byggas i Arvika

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi behöver satsa på kulturen då den är mycket viktig för människors välbefinnande.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Klimatet kräver detta och vi ser att alla kommunala verksamheter bör servera mer vegetarisk kost.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det viktiga arbetet inom vård och omsorg är krävande både fysiskt och psykiskt och pandemin visade tydligt att personalen gjorde sitt yttersta till ett högt pris. 6 timmars arbetsdag är framtiden och vi ser att personalen inom VoO behöver gå i framkant för en arbetstidsförkortning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt att personal inom vård och omsorg känner stor förtrogenhet med svenska språket men V ser att vi måste satsa på språkombud i verksamheterna för att utveckla språket på arbetsplatsen. Vi vill stötta flerspråkiga att ta sig in i arbetet och att utvecklas i språket under tiden de arbetar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Med hjälp av statliga medel. Det måste satsas på hyreslägenheter i alla prisklasser så att alla har råd att bo.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi är emot vinstdrivande företag. Idéburna företag och kooperativ som vill bedriva en bra verksamhet utan vinstintresse är inte inkluderade i vårt svar men så länge det är tillåtet att ta ut vinst från allmänna medel är V negativa till privatiseringar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Så länge Migrationsverket finasierar placeringarna ser vi det som positivt. Kommunen har vikande befolkningssiffror och nya svenskar är ett positivt tillskott.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Arvikas val:

 • Anpassa centrum i Arvika för personer med funktionsnedsättning
 • Införa gratis mensskydd i skolan
 • Stärka elevhälsan

Så svarar V: Stärka elevhälsan Införa gratis mensskydd i skolan Anpassa centrum