Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Arvidsjaur

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi prioriterar barn/ungas utbildning och hälsa - att satsa på unga är långsiktigt, klokt och ekonomiskt. Haltande studieresultat, frånvaro och ökad ohälsa kräver krafttag efter pandemin, och föreningslivet ska stärkas och främjas. Lågavlönade vård- och omsorgsyrken måste få förbättrade arbetsvillkor för att bli attraktiva igen. Och kommunen ska ta aktivt ansvar och bidra till klimatomställningen.

Våra viktigaste lokala förslag

Förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen

Ta bort delade turer, inför arbetstidsförkortning eller högre löner! För en drägligare arbetsdag, för rätten till fritid och familjeliv! Lågavlönade vård och omsorgsyrken måste göras hållbara och attraktiva igen!

Ökat kommunalt ansvar för klimatomställningen

Ta fram tidssatta och konkreta insatser för att bidra till klimatomställningen: Byta ut personbilar och andra mindre fordon till fossilfria fordon. Minska matsvinnet i skolrestaurangerna. Formulera kriterier som främjar klimatsmart/lokalproducerat vid upphandling. Insatser för att stötta/inspirera företagare och lokala näringsidkare i att ställa om för klimatet.

Stärkta förutsättningar för föreningslivet

Föreningarna är viktiga och av enorm betydelse för orten, deras samlade insatser utgör ett ovärderligt bidrag till demokrati och folkhälsa genom sammanhang, gemenskap och rörelse. Vi föreslår utökad funktion för föreningsservice (tidsbokning, stöd, föreningsutveckling, finansieringsalternativ, bidragsansökningar mm) samt plan för underhåll/upprustning av anläggningar/idrottsplatser.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi kommunicerar våra lokala perspektiv och utmaningar uppåt till region- och riksnivå, det för politiken framåt. I en representativ demokrati är storstadsperspektivet mer eller mindre ofrånkomligt inom samtliga partier. Väljarna kan förändra det. Det är medlemmarna som beslutar vår politik.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi hoppas såklart på egen majoritet. I annat fall är vi öppna för samarbeten med alla som bidrar till mer av vår politik. Resultatet speglar medborgarnas vilja, det har vi respekt för. Vi ser framemot att få representera våra väljare och att i demokratiska forum driva på för att göra Arvidsjaur ungdomsvänligare, mer inkluderande och mer jämlikt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej. Men det underlättar såklart om man delar värderingar och ideologi.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Arvidsjaur

Kommunen ska verka för att Reivo blir en nationalpark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Personal ska få driva kommunal verksamhet mer självständigt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi vill inte ha några privata aktörer som driver skola i vår kommun. Finns inga i nuläget och det tycker vi är bra.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Arvidsjaurs val:

 • Erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger
 • Erbjuda fler fritidsaktiviteter för barn och unga
 • Utöka stödet till föreningslivet