Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Arboga

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi är det parti som vill ta tillbaka välfärden till medborgarna. Stoppa privatiseringar av skola, vård- och omsorg som innebär att riskkapitalbolag gör vinster av skattebetalarnas pengar. Står fast vid en antimilitaristisk Agenda.

Våra viktigaste lokala förslag

En skola för alla

Det ska finnas stödfunktioner som kuratorer, talpedagoger, fritidsledare och bibliotekarier för att alla barn ska kunna nå sin fulla potential, få goda kunskaper och för att bistå och handleda lärarna.

En god och kvalitativt god äldreomsorg

Vi vill att äldreomsorgen ska ha bra resurser. Oavsett om man bor hemma eller på ett boende ska man känna sig trygg med den omsorg man får. Det krävs ett gott ledarskap. Idag saknas personal och arbetsmiljön är tuff. Vi vill komma bort från delade turer, se till att medarbetarna får en bra introduktion och inflytande över schemaläggning. Det gäller att tänka på att det gynnar även brukarna

Satsa på det förebyggande arbetet

Det behövs goda möjligheter för organiserade föreningsaktiviteter, spontan idrottsytor, stimulerande skolgårdar och fritidsgårdar. Tyvärr har man skurit ner på bidrag till föreningslivet och tagit bort delar av det förebyggande arbetet. Det måste stärkas igen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Kommunalpolitiken skiljer sig en del fr rikspolitiken men grunden är densamma

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att de borgerliga partierna respekterar väljarnas val. V är inte det minsta partiet i riksdagen men utesluts ständigt från samverkan i regeringsfrågor.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Svårt med SD, M o KD

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Arboga

Idrottsplatsen Sturevallen i Arboga ska rivas och ge plats för bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig En centralt belägen idrottsplats som bör rustas upp och göras tillgänglig för fler.

Kommunen ska avskaffa delade turer inom hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Både personal och brukare tjänar på det

Krav på närproducerat ska ställas vid kommunal upphandling

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Transporterna kors o tvärs i Europa är inte acceptabla ur miljöhänsyn. Dagens Bensin o dieselpriser påverkar prissättningen . Lokal upphandling gynnar det närproducenterna o arbetsmarknaden

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Alla ska ja råd att gå på gym. Kommunala transportföretag kan gynna miljön genom ett minskat bilåkande o till en rimlig kostnad.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig För att personalen ska orka med sitt viktiga uppdrag som också gynnar kvaliteten för brukare o boende

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Medborgarnas inflytande ökar speciellt om en omröstning inte bara är vägledande

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är också en säkerhetsfråga. De som är i behov av extra undervisning i svenska med yrkesinriktning bör få det.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Alla måste bo även den med en låg inkomst. Idag har vi en helt sjuk bostadsmarknad som gynnar de människor som har kapital. Attraktivt boende till alla bör inte vara en plånboksfråga.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Icke vinstdrivande idéburna verksamhet är helt ok. Däremot inte företag med i huvudsak vinstsyfte.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Eller åtminstone vara drivande i utvecklingen. Vore naturligt om de också placeras där människor bor.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Fördelning efter skatteunderlag. Rika kommuner kan ta emot fler flyktingar

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Inga privata vinstdrivande företag ska få driva skolor. Idéburna icke vinstdrivande ok.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kulturen är grädden på moset som alla ska ges möjlighet att ta del av

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Pengarna ska räcka till mycket. Den med högre inkomst bör betala mer..

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Vänsterpartiet Arboga har hoppat över denna fråga