Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Ängelholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet i Ängelholm står fast vid vad vi lovat. Vår politik är för vanliga människor. Vi behöver inte göra det omöjliga möjligt för att skapa ett Ängelholm för alla. Vi behöver inga dyra visioner eller fina ord för att uppnå en politik som respekterar folkets vilja och som ger välfärd, trygghet och jämlikhet för alla oss ängelholmare.

Våra viktigaste lokala förslag

Bevara Pyttebroorådet.

Vi tar kampen för att behålla Pyttebron och området där omkring som ett naturligt rekreationsområde för ängelholmarna. Vi ser på så sätt också till att bevara växt och djurarter i en unik miljö, samt att göra Ängelholm attraktivt genom att ta tillvara på och utveckla grönområdena. I stället för att dra trafiken genom staden förordar vi en utökad gratis kollektivtrafik.

Ekonomiskt ansvar

Vi tar kampen för att våra skattemedel skall läggs på saker som kommer alla till nytta, inte bara de rika. Vi tar kampen för ett stopp av att skattepengar läggs på att driva Ängelholms-Helsingborgs flygplats, en dålig affär som bevisat om och om igen. Ett stopp på utförsäljning av kommunalägda fastigheter. Det måste få ett slut med systematiskt och medvetet förfall av våra gemensamma byggnader.

Ingen vinst i välfärden

Vi tar kampen för våra barn. Det är upp till oss att sätta ner foten! Det råder inga tvivel om att koncernetableringarna skapar nedskärningar i den kommunala skolan. Det dränerar skolan på välbehövliga resurser och skapar segregation i vår kommun bland våra barn. Vi tycker att de pengar som satsas på välfärden ska gå till fler lärare i skolan, fler händer i vården och förebyggande arbete.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej. Vi står trygga i vår ideologiska grund med rötter i socialism, feminism och hållbarhet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser en majoritet med oss (V) och socialdemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD och KD framförallt.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Ängelholm

Klimatsmarta lösningar ska ge rabatt på bygglovstaxan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kommunen ska uppmana att bygga hållbart och en ekonomisk morot fungerar oftast bättre än skrämseltaktik. Det är dock viktigt med ett tydligt regelverk.

Befolkningstillväxten i kommunen ska dämpas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: För att fortsätta att utvecklas och blomstra behöver Ängelholm växa.

Det ska finnas fler privata alternativ inom äldreomsorgen än i dag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det har under många år visats sig, både i Ängelholm och i övriga delar av landet att den privata vården inte bara blir sämre, utan också dyrare.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi måste odla mer lokalt om vi ska få ett hållbart samhälle. Då kan man inte ta mer odlingsmark i anspråk för bebyggelse.

Fler alternativ till Klippanvägens förlängning ska utredas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi anser att det ska utredas hur vi ska minska biltrafiken istället för att öka den.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Naturligtvis är det viktigt att se över kommunens bolag så att man bara har samhällsviktiga funktioner men t.ex. bostadsbolaget konkurrerar med privata aktörer och det är ett mycket viktigt bolag för kommuninnevånarna.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Skolmaten ska vara ekologisk och hållbart framtagen. Det är också viktigt att barnen får prova olika alternativ för att lära sig att ta ansvar för miljön.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är dags att ta ansvar för vår personals liv och hälsa. Sex timmars arbetsdag borde vara en självklarhet 2022

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tror att de som anställer kommunens personal bäst klarar av att bedöma personens lämplighet och förutsättningar att klara av det arbete den har sökt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet vill att kommunen framförallt ska hjälpa till att sänka hyror på LSS-boenden. Sedan tycker vi även att kommunen ska bygga billigare lägenheter genom sitt bostadsbolag.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ängelholm behöver växa för att fortsätta att utvecklas och blomstra. Eftersom vi har ett födelseunderskott är vi beroende av en hög inflyttning.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi vill inte se några privata skolor i Ängelholm. Det råder inga tvivel om att koncernetableringarna skapar nedskärningar i den kommunala skolan. Det dränerar skolan på välbehövliga resurser och skapar segregation i vår kommun bland våra barn. Friskolereformen handlar inte om rätten att välja till, utan om att välja bort.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Efter två år av pandemi så finns det en stor efterfrågan på kultur och kommunen bör satsa mer. Vi vill även ha ett kulturhus och nya lokaler till kulturskolan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Ängelholm har ganska god ekonomi men de borgerliga partierna har lånat stora summor och sänkt skatten vilket är för oss en ekvation som inte går ihop. Vi behöver omprioritera i budgeten och satsa mer på de mjuka sidorna och mindre på monument men det är möjligt att det behövs ett litet tillskott.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Ängelholms val:

 • Anställa mer personal i kommunens äldreomsorg
 • Göra barngrupperna på kommunens fritidshem mindre
 • Öka resurserna till elevhälsan

Så svarar V: Vi tar kampen för att just ditt barn har en trygg uppväxt med en bra skola och meningsfull fritid. Vi vill att du ska kunna lita på att du får den hjälp du behöver när det är svårare i livet. Vi tar kampen för att du ska ha trygg ålderdom med den omsorg du behöver och ändå ha pengar över till en rimlig levnadsstandard.